Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Vizita de studiu la Universitatea din Graz, Austria

http://amtap.md/wp-content/uploads/2019/10/ue-300x86.jpg                 http://amtap.md/wp-content/uploads/2019/10/logo_compass.jpg                                                                

 

În perioada 20 – 24 iunie 2022, în cadrul proiectului Erasmus + Compass – TOWARDS EUROPEAN UNIVERSITY LIFELONG LEARNING MODEL IN MOLDOVA (Project No: 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP Funding Scheme: Erasmus+), a fost organizată vizita de studiu la Universitatea din Graz, Austria. La eveniment, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice a fost reprezentată de către Rectorul AMTAP - dna Victoria Melnic, dr., professor universitar, Maestru în Artă, dna Marina Valueva, magistru în psihologie, Șef Secție Studii cu Frecvență Redusă și Formre Continuă și dna Emilia Moraru, dr., conferențiar universitar. Reprezentanții delegației din Republica Moldova au participat la diverse activități care vizează consolidarea implementării Life Long Learning (LLL) în universitățile din Moldova și buna dezvoltare a proiectului, au vizitat diverse departamente ale universității UNI GRAZ. Agenda evenimentului a inclus mai multe prezentări și sesiuni interactive, precum:

 • ULLL la Universitatea din Graz – locul pentru învățare a tuturor generațiilor;
 • Învățământul în mediul digital: metode de suport și formare a cadrelor didactice în învățământul superior;
 • Relațiile internaționale la Universitatea din Graz;
 • Vizitarea campusului universitar și a Centului de Formare Continuă; startup-ul UNICORN;
 • UNI for LIFE WEITERBILDUNGS GmbH – Universitatea din Graz ca partener pentru învățare pe parcursul carierei;
 • Prezentarea rezultatelor realizate în cadrul proiectului COMPASS: regulament, structura internă, implementarea strategiei de dezvoltare – principalele rezultate atinse și sustenabilitatea;
 • Sesiunea de brainstorming – lucrul asupra conceptului și a implementării ghidului ULL;
 • Sesiuna de lucru – prezentarea serviciilor Centrului de Formare Continuă, care urmează a fi pilotate de către fiecare dintre universitățile partenere din Republica Moldova;
 • Consultation – Care sunt cele mai mari provocări în ajustarea ULLL ?; cum să  le depășești?
 • Organizarea și staff-ul  ULLL – activitate interactivă;
 • Crearea a Network-ului Național a ULLL – AUCEN – drept exemplu, Universitatea de Formare Continuă din Austria;
 • Sesiunea de brainstorming: Crearea unui Network Național ULLL în Republica Moldova.

În timpul vizitei, profesori și manageri din Moldova au comunicat cu experți în organizarea serviciilor de formare continuă din Universitatea din Graz. Prezentările experților din Austria s-au axat pe subiecte precum: învățarea în mediul digital, marile provocări ale ULLL, relațiile internaționale din Universitatea din Graz, specificul funcționării Network-ului în Austria.

În cadrul vizitei de studiu, reprezentanții universităților din Republica Moldova au demonstrat câteva rezultate obținute în urma implementării proiectului COMPASS: au fost prezentate rapoarte  ale pachetelor de lucru prevăzute de proiect, ce țin de rezultate și sustenabilitate – regulamentul Centrului de Formare Continuă, structura internă, implementarea pașilor strategici și a serviciilor ULLL.

Data: 20 - 24 iunie 2022
Locul desfășurării: Graz, Austria

Mai multe detalii despre proiect și activitățile sale le găsiți pe pagina www.compas-project.md

„This project is funded by the European Commission. Financial support from the European Commission for this project does not constitute endorsement of content that reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained the rein”.

Data: 20 – 24 iunie 2022

Locul desfășurării: Graz, Austria

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.