Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Vizita de studiu la Universitatea din Genova, Italia (12-16.09.2022)

http://amtap.md/wp-content/uploads/2019/10/ue-300x86.jpg                 http://amtap.md/wp-content/uploads/2019/10/logo_compass.jpg                                                                

În perioada 12 – 16 septembrie 2022, în cadrul proiectului Erasmus + Compass – TOWARDS EUROPEAN UNIVERSITY LIFELONG LEARNING MODEL IN MOLDOVA (Project No: 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP Funding Scheme: Erasmus+), a fost organizată vizita de studiu la Universitatea din Genova, Italia.  Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practice, Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior.

Scopul proiectului: Contribuția la integrarea mai profundă a Republicii Moldova în EHEA prin integrarea unui model universitar de învățare continuă (ULLL) în Moldova.

La eveniment, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice a fost reprezentată de către Rectorul AMTAP - dna Victoria Melnic, dr., professor universitar, Maestru în Artă; dna Victoria Tcacenco, dr., profesor universitar, șef secție Integrare Europeană și Mobilitate Academică și dna Marina Valueva, magistru în psihologie, Șef Secție Studii cu Frecvență Redusă și Formre Continuă. Vizita a fost realizată în comun cu colegii din universitățile partenere din Republica Moldova și reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării. Reprezentanții delegației din Republica Moldova au participat la diverse activități care vizează consolidarea implementării Life Long Learning (LLL) în universitățile din Moldova și buna dezvoltare a proiectului. Participanții au făcut cunoștință cu experiența Universității din Genova în domeniul Învățării pe Parcursul Vieții (ULLL), structurile instituționale implicate în prestarea programelor și serviciilor ULLL fiind ghidați și consultați de către  specialiști internaționali și de experți a Centrului de Formare Continuă GENOVA: Dr. Mauro Palumbo, Dr. Fabrizio Bracco, Dr. Stefano Poli, Dr. Micaela ROSSI, Dr. Monica Sbrana, Dr. Angela Testi, Dr. Ilaria Burlando, Dr. Diana Spulber.  Agenda evenimentului a inclus mai multe prezentări și sesiuni interactive, precum: rolul și beneficiile învățământului continuu, practici utile de asigurare a calității, inovarea și digitalizarea în mediul universitar, cursuri de educare pentru cadrele didactice etc. Partenerii din cadrul universităților din Moldova și reprezentanții AMTAP au prezentat strategiile de implementare ale modelului universitar de învățare continuă în fiecare universitate, accentuându-se importanța activităților de diseminare a rezultatelor obținute în cadrul proiectului COMPASS, au demonstrat câteva rezultate obținute în urma implementării proiectului, au prezentat rapoarte  ale pachetelor de lucru prevăzute de proiect, ce țin de rezultate și sustenabilitate – regulamentul Centrului de Formare Continuă, structura internă, implementarea pașilor strategici și a serviciilor ULLL.

Data: 12- 16 septembrie, 2022

Locul desfășurării: Genova, Italia

Durata de implementare a proiectului: 15.11.2018 – 14.11.2022.


 

Mai multe detalii despre proiect și activitățile sale le găsiți pe pagina www.compas-project.md 

„This project is funded by the European Commission. Financial support from the European Commission for this project does not constitute endorsement of content that reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained the rein”

Data: 12-16.09.2022

Locul desfășurării: Universitatea din Genova, Italia

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.