Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Vizita de studiu la Universitatea din Brest, Franța

http://amtap.md/wp-content/uploads/2019/10/ue-300x86.jpg                 http://amtap.md/wp-content/uploads/2019/10/logo_compass.jpg                                                                

 

În perioada 6 – 10 iunie 2022, în cadrul proiectului Erasmus + Compass – TOWARDS EUROPEAN UNIVERSITY LIFELONG LEARNING MODEL IN MOLDOVA (Project No: 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP Funding Scheme: Erasmus+), a fost organizată vizita de studiu la Universitatea din Brest, Franța. La eveniment, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice a fost reprezentată de către Rectorul AMTAP - dna Victoria Melnic, dr., professor universitar, Maestru în Artă, și dna Marina Valueva, magistru în psihologie, Șef Secție Studii cu Frecvență Redusă și Formre Continuă. Reprezentanții delegației din Republica Moldova au participat la diverse activități care vizează consolidarea implementării Life Long Learning (LLL) în universitățile din Moldova și buna dezvoltare a proiectului, au vizitat diverse facultăți și departamente ale universității. Agenda evenimentului a inclus mai multe prezentări și sesiuni interactive, precum:

  • Elaborarea ghidului ULLL (aprobarea structurii acestuia și stabilirea deadline-ului de elaborare pentru fiecare dintre universitățile partenere);
  • Vizita campusului universitar (UBO – Open Factory și a Centrului de Simulare CESIM);
  • FCU – rețeaua de servicii pentru educația pe tot parcursul vieții în instituții publice și superioare;
  • Serviciile Centrului de Formare Continuă a UBO;
  • Departamentele universitare pentru LLL;
  • Pașii și schemele de validare a învățământului informal și non-formal în Universitatea din Krems;
  • Organizarea ULLL în Franța: cadrul legal, istoria dezvoltării, regulamente;
  • Regulamentul transformării învățării pe tot parcursul vieții în cadrul proiectului COMPASS;
  • Sesiunea de lucru – prezentarea pachetelor de lucru #2, #4 și a desiminării rezultatelor implementate în cadrul proiectului COMPASS.

În timpul vizitei, profesori și manageri din Moldova au comunicat cu experți în organizarea serviciilor de formare continuă din Universitatea Brest. Prezentările experților din Franța s-au concentrat pe subiecte precum caracteristicile de bază ale formării continue la universitatea UBO (importanța, misiune etc.),  specificul network-ului în formarea continuă, schemele de validare, realizarea și eligibilitatea, organizarea învățământului pe tot parcursul vieții în Franța (istoricul, baza legală și regulamente), validarea educației non-formale și informale – ca unul dintre serviciile Centrului  de Formare Continuă.

În cadrul vizitei de studiu, reprezentanții universităților din Republica Moldova au demonstrat câteva rezultate obținute în urma implementării proiectului COMPASS: au fost prezentate rapoarte  ale pachetelor de lucru prevăzute de proiect, ce țin de disiminarea activităților realizate și identificarea și promovarea serviciilor de formare continuă în Republica Moldova.

Data: 6-10 iunie 2022
Locul desfășurării: Brest, Franța

Mai multe detalii despre proiect și activitățile sale le găsiți pe pagina www.compas-project.md

„This project is funded by the European Commission. Financial support from the European Commission for this project does not constitute endorsement of content that reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained the rein”.

Data: 6-10 iunie 2022

Locul desfășurării: Brest, Franța

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.