Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

VIZITA DE STUDIU LA UNIVERSITATEA CATOLICĂ DIN LOUVAIN-LA-NEUVE, BELGIA, ÎN CADRUL PROIECTULUI COMPASS


În cadrul Proiectului COMPASS  - CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE ÎNVĂȚARE CONTINUA ÎN MOLDOVA - a fost organizată o Vizită de studiu la Universitatea Catolică din Louvain-la Neuve (Belgia) care s-a desfășurat în perioada 17-20 septembrie 2019. La eveniment Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice a fost reprezentată de către Rectorul AMTAP - dna Victoria Melnic, dr., profesor universitar, Maestru în Arte, șefa secției Integrare Europeană și Mobilitate Academică - dna Victoria Tcacenco, dr., profesor universitar interimar, șefa secției Managementul Calității și Dezvoltare Curriculară - dna Ruslana Roman, dr., conferențiar universitar interimar și Decanul Facultății Artă Muzicală - dna Zinaida Brînzilă-Coșleț, lector universitar. Reprezentanții delegației din Republica Moldova au participat la diverse activități care vizează consolidarea implementării Life Long Learning (LLL) în universitățile din Moldova și buna dezvoltare a proiectului. Agenda evenimentului a inclus mai multe prezentări și sesiuni interactive și două ateliere dedicate managementului de proiect COMPASS. Subiectele abordate în cadrul vizitei au fost axate pe realizările proiectului şi activitățile planificate pentru următoarele șase luni. În cadrul acestei vizite au fost prezentate activități de management al programelor de perfecționare continuă sub mai multe aspecte:
 1. Colaborarea cu angajatorii, care au posibilitatea să participe la elaborarea programelor de formare și perfecționare cu recomandări și solicitări.
 2. Procesul de planificare a costurilor pentru programele de perfecționare.
 3. Conlucrarea școlilor de perfecționare (LLL) cu diferite subdiviziuni ale universității, inclusiv sub aspect metodic.
 4. Marketingul, inclusiv promovarea programelor LLL.
 5. Aplicarea tehnologiilor informaționale și de comunicare moderne în procesul de instruire.
 6. Recunoașterea programelor LLL și integrarea în sistemul de credite transferabile.
 7. Colaborarea universitară în procesul de elaborare a programelor complexe comune, (spre exemplu între Université catholique de Louvain, LIEGE Université și Université Libre de Bruxelles).
 8. Modalitatea de colaborare a expertului (cadrului universitar) cu centrul de formare continuă LLL.
De asemenea, în cadrul Vizitei, Universitatea gazdă a organizat și o excursie prin campusul universitar.
Despre COMPASS Erasmus+ Programme 2014-2020 KA2 – Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici Consolidarea capacităților în învățământul superior Numar de referință: 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP Titlu: “CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE ÎNVĂȚARE CONTINUA ÎN MOLDOVA - COMPASS” Perioada proiectului: 15/11/2018 - 14/11/2021 Proiectul se adresează procesului de integrare a modelului universitar de învățare continuă (ULLL) incluziv și receptiv ca fiind cel care necesită reacții imediate la nivel național și instituțional și acțiune comună în Moldova. Acordarea posibilității ca organismele naționale de învățământ superior și instituțiile de învățământ superior să administreze strategic învățarea continuă integrată a învățământului superior este considerate obiectivul general al proiectului și principala susținere a rolului responsabil și complementar al Republicii Moldova în cadrul EHEA. Grupurile țintă: - Reprezentanți ai ministerelor învățământului superior; - Promotori Bologna la nivel național; - Managerii de rang înalt ai universităților; - Directorii ULLL; - Personalul operațional ULLL. Obiectivul general al proiectului este să contribuie la integrarea mai profundă a Republicii Moldova în EHEA (European Higher Education Area and Bologna process) prin integrarea unui model universitar de învățare continuă (ULLL) incluziv și receptiv în Moldova. Obiectivele specifice ale proiectului:
 • Promovarea și consolidarea culturii LLL (Life Long Learning) în Moldova și consolidarea consensului național al actorilor cheie cu privire la problemele de dezvoltare până în Noiembrie 2021;
 • Dezvoltarea și promovarea unui cadru legislativ național și stimularea schimbărilor de reglementare în domeniul LLL în Moldova până în Noiembrie 2020;
 • Creșterea funcției de integrare a universității în Moldova prin dezvoltarea strategiilor integrate universitare de LLL până în Noiembrie 2020;
 • Sporirea capacităților instituționale ale universității în Moldova pentru implementarea eficientă a reformei LLL până în Noiembrie 2021.
Activităţile proiectului:
 • Creșterea gradului de conștientizare a rolului LLL în societatea din Moldova și creșterea numărului de grupuri țintă și a părților interesate implicate;
 • Elaborarea documentelor legislative naționale privind învățarea de formare profesionala în Moldova;
 • Elaborarea a regulamentelor privind LLL;
 • Consolidarea structurilor de învățare de formare profesionala la universitățile din Moldova și servicii și cursuri de LLL.
Rezultatele proiectului:
 • Crearea și implementarea legislației naționale care a lipsit până în prezent în Moldova: Foaie de parcurs națională LLL; Regulamentul de validare a învățării anterioare, inclusiv formal și informal (VPL); Regulamentul privind aplicarea instrumentelor și procedurilor ECTS existente pentru LLL; etc).
 • Elaborarea și implementarea unor strategii universitare eficiente cu privire la LLL integrat, împreună cu măsuri instituționale coerente capabile de orientare pe tot parcursul vieții și VPL, îmbunătățirea capacităților instituționale pentru sporirea participării la LLL.

Mai multe detalii despre proiect și activitățile sale le găsiți pe pagina www.compas-project.md.


The European Commission support for the production of this text does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Data: 17-20 septembrie 2019

Locul desfășurării: Louvain-la-Neuve, Belgia

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.