Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Teze de doctor susținute

teze de doctorat susținute ȘCOALA DOCTORALĂ, AMTAP

Ciobanu Ghenadie

Câmpul semantic al intonației viorii în contextul problematicii generale a Concertului pentru vioară și orchestră simfonică Momente (28 noiembrie 2019)

Pilipetchi Serghei

Muzica vocală a lui Richard Strauss în arta interpretativă a Mariei Cebotari (21 mai 2019)

Rașchitor Tatiana

Grafica de şevalet din Republica Moldova (22 noiembrie 2018)

Gusarova Anastasia

Flautul în muzica instrumentală de cameră a compozitorilor din Republica Moldova în a doua jumătate a secolului XX – începutul secolului XXI (2 octombrie 2018)

Axionova Nadejda

Activitatea regizorului Veaceslav Axionov în teatrele dramatice din Republica Moldova (9 iulie 2018)

Catereva Irina

Mijloace transcendentale de expresivitate actoricească în teatrul european în a doua jumătate a secolului XX (12 septembrie 2017)

Nistreanu Elena

Contribuția tenorului Mihail Muntean la dezvoltarea artei vocale de operă în Republica Moldova (13 iunie 2017)

Dolgodvorov Veaceslav

Particularităţile regiei în teatrele rusе din Republica Moldova la intersecţie de veacuri (21 februarie 2017)

Barbanoi Hristina

Creaţia corală bisericească a compozitorului Mihail Berezovschi din perspectiva tradiţiilor muzicale ortodoxe (31 octombrie 2016)

Gîrbu Ecaterina

Orientări stilistice în creaţia lui Vladimir Ciolac inspirată din genurile muzicii catolice (31 octombrie 2016)

Nevzorova Valentina

Specificul naţional bulgăresc în creaţia corală a lui Dobri Hristov (15 septembrie 2016)

Vardanean Alona-Olga

Concertul pentru pian în creaţia compozitorilor din Republica Moldova în a doua jumătate a sec. XX – începutul sec. XXI (12 iulie 2016)

Slabari Nicolae

Repertoriul folcloric pentru vioară din zona de nord a Republicii Moldova (2 iunie 2016)

Sîrghi Elena

Particularitățile funcționale și structurale ale cântecului de leagăn din spațiul folcloric al Republicii Moldova (2 iunie 2016)

Mironenco Elena

Creaţia componistică din Republica Moldova la confluența secolelor XX – XXI (genurile instrumentale, teatrul muzical) (24 martie 2016)

Tihoneac Victor

Arta clarinetului în actul interpretativ al lui Eugen Verbeţchi (10 decembrie 2015)

Ozarenskaia Natalia

Dimensiunea spirituală a creaţiei camerale a lui Dmitrii Chiţenco (16 septembrie 2014)

Nichitcenco Victoria

Creaţia cameral-vocală a compozitorilor din Republica Moldova pe versurile poeţilor ruşi (16 septembrie 2014)

Melnic Tamara

Aportul cadrelor ştiinţifico-didactice de la catedra Pian auxiliar a Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice la dezvoltarea culturii muzicale din Republica Moldova (17 ianuarie 2013)

Şimbariov Ana

Creaţia compozitorilor din Republica Moldova în repertoriul corului de copii (5 iunie 2012)

Andrieş Vladimir

Concertul pentru violă şi orchestră: modalităţí de studiu (5 iunie 2012)

Troian Iulia

Scriitura pianistică în creaţia componistică a lui Vladimir Rotaru (23 decembrie 2011)

Sambriş Elena

Concertele instrumentale ale lui A. Eshpay: concepţia genului şi problema dialogului (3 martie 2011)

Cazac Anatolie

Instrumente de suflat în arta interpretativă din Republica Moldova (anii `20-`80 ai secolului al XX-lea) (3 martie 2011)

Siganova Olga

Tematica memorială în creaţia compozitorilor din Republica Moldova (muzica instrumentală) (25 mai 2010)

Şeican Valeria

Opera naţională a Moldovei în circuitul cultural internaţional (28 august 2009)

Dănilă Aurelian

Apariţia şi evoluţia Teatrului de Operă în Moldova. Interpreţi şi spectacole (1918-2000) (27 iulie 2009)

Hatipova Ina

Creaţia pentru pian a compozitorilor din republica moldova în procesul de învăţământ muzical superior (30 aprilie 2009)

Roman Ruslana

Miniatura pentru pian în creaţia compozitorilor din Republica Moldova (30 aprilie 2009)

Vlaicu Olga

Creaţiile pentru vioară şi pian ale compozitorilor din Republica Moldova (a doua jumătate a sec. XX) (4 martie 2008)

Gupalova Elena

Repertoriul pianistic autohton în Republica Moldova (4 martie 2008)

Daniţă Tatiana

Arta de interpretare corală din Basarabia în proces de devenire (sf. sec. XIX – înc. sec. XX) (16 iulie 2007)

Buruian Anastasia

Genul de lied în creaţia compozitorului Gheorghe Dima (16 iulie 2007)

Balaban Larisa

Genurile muzicii corale religioase în creaţia compozitorilor din Republica Moldova (realizare şi interpretare) (27 martie 2006)

Apostol Cornelia

Creaţia pianistică Ieşeană din a doua jumătate a secolului XX (16 decembrie 2004)

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.