Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Studii cu frecvență redusă

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice oferă studii cu frecvență redusă la următoarele programe de studiu

CODUL
DENUMIREA DOMENIILOR ŞI SPECIALITĂŢILOR
NUMĂRUL ECTS
011
0114
0114.12
0114.12
Științe ale educației
Formarea profesorilor
Muzică
Muzică
180
14
141
141.16
Științe ale educației
Educarea și formarea profesorilor
Dans (dans clasic, popular scenic)
180
022
0229
0229.1
Științe umaniste
Culturologie
Culturologie
180

Programe de formare continuă

Nr. o/d
DENUMIREA DOMENIILOR ŞI SPECIALITĂŢILOR
NUMĂRUL ECTS
1.
Educație muzicală
180
2.
Educație muzicală preșcolară
180
3.
Conducător de cor
180
4.
Psihopedagogia artelor (Dans, Interpretare instrumentală, Canto, Arte plastice și decorative, Arta actorului și regia spectacolului)
180
Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.