Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Sesiunea de training: IMPLEMENTAREA STANDARDULUI DE CALIFICARE, DOMENIUL DE FORMARE PROFESIONALĂ 0229 Culturologie

             Cadrele didactice de la AMTAP și managerii de la instituțiile de cultură și artă din Republica Moldova au început instruirea în cadrul proiectului de implementare a Standardului de Calificare (SC) în domeniul de formare profesională 0229 Culturologie.

                Sesiunea de instruire s-a desfășurat în perioada 07-08 decembrie, în cadrul căreia participanții, asistă la mai multe activități și ateliere de lucru. La deschiderea sesiunii a fost prezentă Tatiana GRUNZU, dr., conf. univ., consultant în asistență și gestionare activități de elaborare a Standardelor de Calificare, MEC,  care a vorbit despre importanța proiectului și necesitatea standartului de calificare pentru formarea specialiștilor în domeniul culturologiei.

             În deschidere, dna Tatiana COMENDANT, președinte al grupului de lucru, dr., conf. univ., Prorector activitate științifică și de creație, AMTAP a prezentat Rolul și locul Standardelor de Calificare în formarea profesională. De asemenea, participanților le-au fost prezentate alocuțiunile Prioritățile ale educației din domeniul Culturologiei și managementului artistic actuale și competențe de viitor (Veaceslav REABCINSCHI, dr., lect. univ., catedra Management artistic și culturologie), Standardul de competență, necesitatea și structura documentului (Lucia GALAC, lect. univ., Maestru în Artă, șefă Catedră Management artistic și culturologie).

                  În secțiunea destinată cadrelor didactice, moderată de dna Lucia GALAC, lect. univ., Maestru în Artă, șefă Catedră Management artistic și culturologie, subiectele discutate în cadrul atelierelor de lucru au vizat etapele de implementare a SC, particularități ale modificării Planului de studii; posibilitățile și limitele implicării cadrului didactic.

                 În cadrul atelierului de lucru destinate managerilor, moderat de dna Tatiana COMENDANT, președinte al grupului de lucru, dr., conf. univ., Prorector activitate științifică și de creație, AMTAP au fost  abordate subiecte precum: etapele de implementare a SC; reflectarea prevederilor SC în documente conceptuale și de suport; relevanța programelor de studii racordate la standardele de calificare, corelate cu standardele și valorile europene; particularități ale modului de elaborare a Planului de studii.

               Etapa a II a implementării Standardului de Calificare va continua în lunile decembrie 2023 – februarie 2024, prin oferirea de consultanță pentru elaborarea planului de studii și curricula la discipline.

Data: 7-8 decembrie 2023

Locul desfășurării: bl. I, sala 306

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.