Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

ŞEDINŢA CONSILIULUI FAVDPM

Agenda:

  1. Aprobarea Planului de Activitate al Consiliului FAVDPM pentru anul universitar 2017-2018, sem. I ( E. Moraru, decan FAVDPM).
  2. Aprobarea planurilor de activitate ale catedrelor Canto Academic și Măiestrie de OperăDirijarePedagogie MuzicalăPian general pentru anul universitar 2017-2018, sem. I  ( șefii catedrelor).
  3. Totalurile admiterii 2017 ( V. Tihoneac, secretar responsabil al Comisiei de Admitere FAVDPM).
  4. Rezultatele sesiunii de vară la catedrele Canto Academic și Măiestrie de OperăDirijare, Pedagogie Muzicală ( R. Roman, prodecan activitate didactică FAVDPM).
  5. Bursierii semestrului I, 2017-2018. Monitorizarea restanțelor. Situația privind achitarea taxelor de studii (Inf. S. Mancoș, laborant superior FAVDPM).
  6. Diverse

Data: 26.09.2017, ora 13.30

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.