Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Roman R., Participarea Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice la proiectul COMPASS în contextul învățării pe tot parcursul vieții (Articol)

Formarea profesională continuă a adulților este una din componentele principale ale oricărei instituții superioare de învățământ care la momentul actual a devenit o prioritate la nivel global. În Republica Moldova această dimensiune la fel reprezintă un obiectiv major, fiind considerată cea mai sigură cale de dezvoltare a competențelor necesare pentru dezvoltare personală, socială și profesională pe parcursul întregii vieți. În articolul prezentat se relatează despre conceptul „Învățarea pe tot parcursul vieții”, în general, despre dezvoltarea conceptului dat în Republica Moldova și despre activitățile proiectului internațional Către modelul universitar european de învățare pe tot parcursul vieții în Moldova (COMPASS) - KA2 – Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici; număr de referință: 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP.  

Cuvinte-cheie: Comisia Europeană, proiectul Erasmus+ COMPASS, învățare pe tot parcursul vieții, învățare formală, non-formală și informală, formare profesională

Roman R. Participarea Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice la proiectul COMPASS în contextul învățării pe tot parcursul vieții  (Articol)


The European Commission support for the production of this text does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Data: Mai 2021

Locul desfășurării: Chișinău

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.