Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Rezultatele implementării proiectului COMPASS Erasmus+

Marți, 18.10.2022 la ora 14.00,  a avut loc ședința Consiliului de Administrație, în cadrul căreia au fost prezentate rezultatele implementării Proiectului COMPASS ERASMUS+  Project number: 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP

Speaker: M. Valueva, Șef  Secție Studii cu Frecvență Redusă și Formare Continuă.

Ședința s-a desfășurat cu participarea a tuturor decanelor și a șefilor de departamente, pentru a le aduce la cunoștință obiectivele, sarcinile, avantajele pentru instituție și realizările atinse în cadrul acestui proiect.

Proiectul „CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE ÎNVĂȚARE pe tot parcursul vieții ÎN MOLDOVA – COMPASS”, ref. nr. 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, este destinat procesului de integrare a modelului universitar de învățare pe tot parcursul vieții (ULLL) incluziv și receptiv ca fiind cel care instituțiile de învățământ superior să administreze strategic învățare pe tot parcursul vieții a învățământului superior este considerat obiectivul general al proiectului și principala susținere a rolului responsabil și complementar al Republicii Moldova în cadrul EHEA.

Perioada realizării proiectului: 15/11/2018 – 14/11/2022

Pagină web a proiectului: http://compass-project.md/

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:

  • Creșterea gradului de conștientizare a rolului LLL în societate și creșterea numărului de grupuri țintă și a părților interesate implicate
  • Elaborarea documentelor legislative naționale privind învățarea pe tot parcursul vieții  în Moldova
  • Elaborarea a regulamentelor privind LLL
  • Consolidarea structurilor de învățare pe tot parcursul vieții la universitățile din Moldova și servicii și cursuri de LLL.

REZULTATELE PROIECTULUI:

R1. Crearea și implementarea legislației naționale care a lipsit până în prezent în Moldova: Foaie de parcurs națională privind LLL; Regulamentul de validare a învățării anterioare, inclusiv formal și informal (VPL); Regulamentul privind aplicarea instrumentelor și procedurilor ECTS existente pentru LLL.
R2. Elaborarea și implementarea unor strategii universitare eficiente cu privire la LLL integrat, împreună cu măsuri instituționale coerente capabile de orientare pe tot parcursul vieții și VPL, îmbunătățirea capacităților instituționale pentru sporirea participării la LLL.

Data: Marți, 18.10.2022 la ora 14.00

Locul desfășurării: Online

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.