Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Registrul adnotat al creaţiilor muzicale din Republica Moldova

Cifrul proiectului: 11.817.08.84A

Titlul: Registrul adnotat al creaţiilor muzicale din Republica Moldova

Termeni de realizare: 01.01.2011­ — 31.12.2014

15.817.06.08A

Direcţia strategică de cercetare: Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă a economiei ţării

Director de proiect: Ciobanu-Suhomlin Irina, doctor în studiul artelor, profesor universitar

Echipa de cercetare:

  1. CIOBANU-SUHOMLIN Irina, doctor în studiul artelor, profesor universitar, director de proiect;
  2. MELNIC Victoria, doctor în studiul artelor, profesor universitar;
  3. MIRONENCO Elena, doctor în studiul artelor, profesor universitar;
  4. ȚIRCUNOVA Svetlana, doctor în studiul artelor, profesor universitar;
  5. BALABAN Larisa, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar;
  6. GAJIM Hristina, doctorandă;
  7. GUPALOVA Elena, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar.

Obiectivele proiectului:

Proiectul are drept scop completarea vidului informaţional privind creaţia muzicală academică în Republica Moldova, urmărind obiectivele de colectare, stocare şi sistematizare structurală, funcţională şi istorică a tuturor informaţiilor despre lucrări, ordonarea cronologică, genetică, instrumentală, tematică etc. a patrimoniului muzical naţional (segmentele cele mai principale ale muzicii simfonice, de cameră, corală şi de operă); organizarea informaţiilor obţinute sub forma unei baze de date electronice relaţionale.

Impactul ştiinţific şi aplicativ al proiectului:

Prin utilitatea sa documentară, Registrul se înscrie în opera de documentare a patrimoniului artistic muzical al Republicii Moldova, având ca beneficiari diferite instituţii culturale, concertistice, educaţionale, ale drepturilor de autori, ale audiovizualului. Deja este simţit şi va fi simţit şi în continuare impactul pozitiv multidimensional al materialelor elaborate asupra comunităţii ştiinţifice, procesului didactic în ceea ce se referă la dotarea tehnică informaţională, asupra profesioniştilor încadraţi în industria concertistică, în domeniile ocrotirii drepturilor de autor şi activităţii editoriale, managementului cultural-artistic precum şi asupra asistenţei biblioteconomice ale cititorilor în biblioteci. etc.

Registrul adnotat este conceput ca un instrument de cunoaştere şi de referinţă în promovarea muzicii autohtone în ţară şi peste hotare.

Data: Termeni de realizare: 01.01.2011­ — 31.12.2014

Locul desfășurării: Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.