Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Organizarea Conferinței științifico-practice on- line a studenților și masteranzilor AMTAP DEMOCRAȚIA ȘI EDUCAȚIA PRIN CULTURĂ- REPERE ALE INTEGRĂRII EUROPENE (21 mai 2021)

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.