Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

MOBILITATEA ACADEMICĂ DE PREDARE A DR., CONF. UNIV. LUDMILA LAZAREV LA UNIVERSITATEA DIN RZESZOW, POLONIA

MOBILITATEA ACADEMICĂ DE PREDARE A DR., CONF. UNIV. LUDMILA LAZAREV LA UNIVERSITATEA DIN RZESZOW, POLONIA

 

 

În perioada 18-22 martie Ludmila Lazarev,dr., conf.univ., șefa departamentului Științe Socio-Umanistice și Limbi Moderne s-a aflat în mobilitate de predare Erasmus+  pentru cadre didactice la Universitatea din Rzeszow, Polonia. Printre obiectivele principale ale mobilității au fost transferul de cunoștințe și bune practici de predare-învățare pentru a învăța din experiențele comune,

consolidarea relaţiilor bilaterale dintre universităţi, precum și extinderea rețelei de contacte profesionale, creșterea abilităților interculturale, dezvoltarea de noi abilități și idei profesionale etc.

Mobilitatea a inclus predarea unui curs interdisciplinar pentru studenții Universității din Rzeszow. Doamna Ludmila Lazarev a predat mai multe ore privind relația dintre identitatea culturală europeană și cea națională, inclusiv despre factorii ce determină, formează și contribuie la formarea identității culturale în Republica Moldova. In cadrul cursului a fost împărtășită experiența de implementare în cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice a proiectului Erasmus+ Jean Monnet TEIDCIPEI „Dezvoltarea identitîții europene prin cultură în procesul de integrare europeană”, Ludmila Lazarev fiind coordonatorul acestui proiect.

In cadrul mobilității dna L.Lazarev a avut întrevederi și discuții în vederea identificării unor oportuntăți de cooperare cu reprezentanți ai conducerii  Facultății Științe Sociale, Facultății Arte Plastice și al Bibliotecii universitare.

 

 

 

Data: 18-22 martie 2024

Locul desfășurării: Universitatea din Rzeszow, Polonia

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.