Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Concurs pentru ocuparea postului de Preşedinte al Consiliului Ştiinţific al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice.

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.1007 din 10.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, se anunţă concurs pentru ocuparea postului de Preşedinte al Consiliului Ştiinţific al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice.

Dosarul candidaților va include:

  1. Cererea de înscriere la concurs;
  2. CV – ul;
  3. Copii ale diplomelor care denotă deţinerea titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice;
  4. Actul de confirmare a dreptului de conducere a doctoranzilor;
  5. Lista lucrărilor ştiinţifice şi metodologice publicate.

Termenul de depunere a cererilor și a dosarelor – 2 luni de la data apariţiei avizului

(11.09.2020 — 11.11.2020)

Dosarele se depun la Cancelaria AMTAP.

Adresa: or. Chişinău, str. A. Mateevici, 111.

Informaţii la telefoanele: (022) 238720; (022) 923730.  

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.