Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Invitație la masa rotundă "Acordul de Asociere UE-Moldova: pașii reglementați”

Stimați Domni, Stimate Doamne, 

Avem deosebita plăcere de a Vă invita să participați la masa rotundă "Acordul de Asociere UE-Moldova: pașii reglementați”, organizată de către Universitatea Tehnică din Moldova în cadrul proiectului finanțat de către Erasmus+ Jean Monnet Fortificarea Integrării Europene a Republicii Moldova cu accentul specific pe sectorul agricol nr. 610667-PPE_1-2019-1-MDEPPJMO-PROJECT, care va avea loc la data de 12-13 octombrie 2022.

În cadrul atelierului de lucru vor fi prezentate cercetări științifice valoroase în următoarele domenii: 

  1. Determianrea realizărilor și obstacolelor integrării Republicii Moldova în cadrul Politicii Europene de Vecinătate (PEV), și anume sensibilizarea și informarea publicului larg cu privire la progresele realizate în asocierea politică și economică a Republicii Moldova cu UE și promovarea implicării cadrelor universitare, a tinerilor, a societății civile în elaborarea politicilor;
  2. Scopul Acordului de Asociere UE-Moldova și îmbunătățirea înțelegerii necesității armonizării legilor, normelor și reglementărilor în diverse sectoare comerciale, care vor face posibilă creșterea economică a Republicii Moldova;
  3. Analiza precisă a stadiului actual de implementare a prevederilor Acordului de Asociere UE-Moldova;
  4. Evidențierea principalelor provocări și schimbul de opinii cu privire la anumite aspecte problematice privind dimensiunea actuală a integrării europene, deschiderea pieței UE, zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) și formularea recomandărilor participanților pentru îmbunătățirea situației actuale în legislația și practica națională. 
  5. Determinarea modificărilor determinate de acordarea Republicii Moldova statutului de țara candidat.

Sunteți invitat să participați la masa rotundă în calitate de vorbitori sau participanti.

Va fi o dezbatere cu privire la cele mai importante aspecte ale integrării europene a Republicii Moldova.

Data limită pentru înregistrarea la eveniment: 5 octombrie 2022, urmând link-ul Roundtable “EU-Moldova Association Agreement: steps foreseen ” - Google Формы.

Materialele atelierului de lucru vor fi editate într-o culegere specială.

Cerințele pentru publicarea materialelor pot fi accesate urmând link-ul: https://drive.google.com/file/d/1zxaJhj8DL4zq8gvF4OizUfzvdclPQZZS/view 

Limbile oficiale ale evenimentului: engleza, româna, rusă. 

Mai multe informații utile pot fi găsite pe pagina web al proiectului EUAGRO:  EUAGRO Project (euagro-project.eu)


Dear Sir or Madam, 

We cordially invite you to participate in the Roundtable “EU-Moldova Association Agreement: steps foreseen”, organized by the Moldova Technical University within the project Fostering European Integration of the Republic of Moldova with the specific accent on the agriculture sector nr. 610667-PPE‑1–2019-1-MDEPPJMO-PROIECT held on September 8-9 in the State Agrarian University of Moldova.

If you are interested in the above mentioned thematic, do not miss the chance to join this event with interactive speeches of experienced and knowledgeable guests, presentations, and case studies.

The event will take place at the Moldova Technical University on 12th to 13st October 2022 and will be held in a hybrid mode (both online and offline).

The workshop will include the presentation of the speakers’ communications in the following fields: 

  1. The analize of the achievements and obstacles of the Integration of Moldova within European Neighborhood Policy (ENP), the evaluation of the progress achieved towards political and economic association of Moldova with the EU and the promotion of involvement of academics, youth, civil society in the policy development.
  2. The review of the aims of the EU-Moldova Association Agreement and the improvement of the understanding of the necessity to harmonization of laws, norms and regulations in various trade-related sectors that will make this possible the economic growth of Moldova;
  3. The increase of the capability of the legal practitioners and the members of other target groups included in the project for implementing the EU norms, especially for food/agricultural products;
  4. The analysis of the current state of implementation of the provisions of EU-Moldova Association Agreement;
  5. The establishing of the main challenges and exchanging of views on certain problematic issues concerning the current dimension of the European integration, openness of the EU market, Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA) and to formulate participants’ recommendations for improving the current situation in national legislation and practice.
 
You are kindly invited to participate in our Roundtable as a plenary speaker or participant.
Deadline to register for the event: Octowber 5, 2022, following the link Roundtable “EU-Moldova Association Agreement: steps foreseen ” - Google Формы
 
The Roundtable materials will be published in a special edition.
The requirements for articles can be accessed by following the link: https://drive.google.com/file/d/1zxaJhj8DL4zq8gvF4OizUfzvdclPQZZS/view.  

Official languages of the event: English, Romanian, Russian.
We hope you will accept our invitation and look forward to your participation.
More information can be found on the project website:  EUAGRO Project (euagro-project.eu)  .

Data: 12-13 octombrie 2022.

Locul desfășurării: Hybrid mode (both online and offline).

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.