Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Evaluarea calității în pregătirea cursurilor

                                                                                                              

 

 

La data de 10 octombrie în Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice a avut loc evaluarea calității în pregătirea cursurilor :"Digital Skills development course", "Программа запуска и развития бизнес идей стартапа", "Язык тела и ораторское мастерство", care vor începe în curînd în cadrul Proiectului Erasmus+ CONNECT Nr. 617393-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-JP. Evaluarea a fost desfășurată de către reprezentanții Universității LUT- Leonid Chechurin și Anastasia Chakir, Finlanda.


„Acest proiect este finanțat de Comisia Europeană. Suportul financiar din partea Comisiei Europene pentru acest proiect nu constituie o andosare a conținutului care reflectă doar părerile autorilor, şi Comisia nu poate purta răspundere pentru orice mod de utilizare a informației incluse în prezentul proiect de document

Data: 10 octombrie 2022

Locul desfășurării: AMTAP

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.