Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Departamentul Științe socio-umanistice și limbi moderne

Ludmila Lazarev

Șef Departament, dr., conf. univ.

  • str. Alexei Mateevici 111

  • (+373)67494706

  • ludmila.lazarev@amtap.md

Departamentul ca parte integrantă a AMTAP are misiunea de a asigura pregătirea studenților și masteranzilor de la cele 3 facultăți  ale academiei în domeniul științelor socio-umanistice și a limbilor moderne. La aceasta se adaugă și misiunea de pregătire pedagogică generală în cadrul Modulului psihopedagogic, care este oferit la ciclul Licență. DȘSULM este unicul departament al Academiei de Muzică,Teatru și Arte plastice, care asigură comunicarea dintre studenții celor 3 facultăți în cadrul celor peste 30 de cursuri(de orientare socio-umanistă,  din ciclul psiho - pedagogic, limbi moderne) predate de către profesorii noștri.

Departamentul s-a constituit în baza catedrei Științe filosofice(din 1989) a Institutului de Arte, care mai târziu, în 1999, devenise catedră a Academiei de Muzică, Teatru și Arte plastice, iar în 2017 a fuzionat  cu catedra  Limbi moderne. Astfel, în cadrul departamentului colaborează profesori de discipline socio-umaniste și limbi moderne (franceză, engleză, italiană, germană).

Scopul educațional al Departamentului este de a ghida studenții în atingerea unei armonii între libertatea sensibilității artistice și disciplina contemplației filosofice, precum și cultivarea gândirii critice și  independente urmând tradiția umanistă. Curricula departamentului este organizată astfel încât să ofere studenților oportunități de a explora esența și unicitatea producției artistice și a fenomenelor estetice în toată diversitatea lor printr-o abordare pluri, inter și transdisciplinară.

În ceea ce privește misiunea de cercetare științifică, departamentul continuă activitatea de cercetare în domenii precum studii europene, filosofie și estetică, studii culturale, științe ale educației, etc.

Din noiembrie 2022  Departamentul gestionează proiectul european Jean Monnet Module TEIDCIPEI Nr. 101085561, ERASMUS-JMO-2022-MODULE „The European Identity Development Through Culture In The Process Of European Integration”,  care  își propune consolidarea conținutului curriculumului universitar al AMTAP prin introducerea de noi cursuri în domeniul studiilor culturale europene în cadrul Modulului interdisciplinar privind identitatea culturală europeană.

Pentru detalii: https://amtap.md/ro/despre-teidcipei.html

                                                                       Lista personalului didactic

 

Nr.

Numele, prenumele

Funcția didactico-științifică

Titluri onorifice

TITULARI

1.

Lazarev Ludmila

Conferențiară universitară, Doctoră, 
Șefă de Departament

 

2.

Caireac Tamara

Asistentă universitară

 

3.

Cazacu Lidia

Conferențiară universitară, Doctoră

 

4.

Creangă Elena

Conferențiară universitară, Doctoră

 

   5.

Iudina Ecaterina

Lectoră universitară

Om Emerit

   6.

Negru Nicolae

Asistent universitar

 

   7.

Plătică Maria

Asistentă universitară

 

   8.

Popov Elena

Asistentă universitară

 

   9.

Saharnean Didina

Asistentă universitară

 

 10.

Țurcanu-Donțu Arina

Asistentă universitară

 

CUMUL INTERN

11.

Avasiloaie Rodica

Asistentă universitară

 

12.

Comendant Tatiana

Conferențiară universitară, Doctoră

 

13.

Fotescu Vasile

Lector universitar

 

14.

Harcomița Marcelina

Laborantă

 

15.

Hubenco Teodora

Conferențiară universitară, Doctoră

 

16.

Moraru Emilia

Conferențiară universitară, Doctoră

 

17.

Tcacenco Victoria

Profesoră universitară, Doctoră

 

18.

Valueva Marina

Asistentă universitară

 

CUMUL EXTERN

19.

Bogatu Eugenia

Conferențiară universitară, Doctoră

 

20.

Dodon Eugenia

Conferențiară universitară, Doctoră

 

21.

Fonari Victoria

Conferențiară universitară, Doctoră

 

22.

Gladei Anatol

Asistent universitar

 

 

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.