Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

COMPETITIVE INTELLIGENCE PROGRAM

În perioada 14 noiembrie – 16 ianuarie anului 2022-2023 în cadrul proiectului CONNECT (Conectarea dintre universități și industrie prin cooperare antreprenorială inteligentă și inteligența competitivă a studenților din Moldova, Georgia și Armenia , Nr. 617393-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-JP) la AMTAP se desfășoară prima ediție al programului COMPETITIVE INTELLIGENCE PROGRAM, în care fac parte 44 studenți, masteranți și doctoranți a AMTAP.

Scopul programului constă în dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale în cercurile studenților AMTAP. Programul este prezentat sub forma cursurilor online și evenimentelor offline, si care conține 3 module:

  • TEORIA ȘI PRACTICA STARTUP-ULUI
  • COMPETENȚE DIGITALE ÎN ACTIVITATEA DE ANTREPRENORIAT
  • CURS DE LEADERSHIP ȘI ABILITĂȚI ARTISTICE.

Printre profesorii programului sunt: Victoria Tcacenco, Profesor universitar,Dr. în Studiul Artelor; Emilia Moraru, Conferențiar universitar,Dr. în Studiul Artelor; Marina Valueva, Magistru în psihologie, șef secție Formare continuă și frecvență redusă; Anastasia Ghimbovscaia, Specialistă principalală al secției Integrare Europeană și Mobilitate Academică.

La finele programului vor fi înmânate certificate de participare, iar doi cei mai buni studenți vor participa în cadrul Proiectului CONNECT la cursul de accelerare, care v-a avea loc în Sofia, Bulgaria în anul 2023.

La data de 16 decembrie, a avut loc prima întâlnire offline cu studenții care participă în cadrul programului COMPETITIVE INTELLIGENCE PROGRAM. La această întâlnire, studenții, masteranții, dar  și doctoranții a  AMTAP,  au discutat cu mentorul, Victoria Tcacenco despre primele idei ale startup-ului.

Data: 16 decembrie 2022

Locul desfășurării: AMTAP, Centrul LLL

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.