Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Consultații cu participanții COMPETITIVE INTELLIGENCE PROGRAM

În perioada 9-12 ianuarie a anului 2023  în cadrul proiectului CONNECT (Conectarea dintre universități și industrie prin cooperare antreprenorială inteligentă și inteligența competitivă a studenților din Moldova, Georgia și Armenia, Nr. 617393-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-JP) au avut  loc  întâlniri offline cu studenții care participă în cadrul programului COMPETITIVE INTELLIGENCE PROGRAM, ediția I.

 Pe parcursul consultațiilor, mentorii proiectului - Victoria Tcacenco, Profesor universitar,Dr. în Studiul Artelor; Emilia Moraru, Conferențiar universitar,Dr. în Studiul Artelor; Marina Valueva, Magistru în psihologie, șef secție Formare continuă și frecvență redusă; Anastasia Ghimbovscaia, Specialist principalal al secției Integrare Europeană și Mobilitate Academică, au prezentat materialele adăugatoare pentru lecții video, pe care studenții le urmăresc pe platforma MOODLE, au discutat ideile Start-Upurilor și au analizat pașii unui pitching de succes, iar cei mai activi participanți deja au format echipele și au prezentat proiectele Start-Upurilor proprii.


„Acest proiect este finanțat de Comisia Europeană. Suportul financiar din partea Comisiei Europene pentru acest proiect nu constituie o andosare a conținutului care reflectă doar părerile autorilor, şi Comisia nu poate purta răspundere pentru orice mod de utilizare a informației incluse în prezentul proiect de document”

Data: 9-12 ianuarie 2023

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.