Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Consiliul Facultății Artă Muzicală

Componenţa Consiliului Facultății Artă Muzicală

NUMELE, PRENUMELE
FUNCȚIA
E-MAIL
Socican Igor 
Decan a FAM, asist. universitar, Președintele Consiliului
Barbanoi Hristina
Prodecan activitate didactică, dr., conf. universitar
Balaban Larisa
Prodecan activitate științifică și de creație, dr., conf. universitar
Gîrbu Ecaterina
Preşedinta Comisiei de Asigurare a calităţii studiilor a FAM, doctor, conferenţiar universitar
Andrieş Vladimir
Șef departament Instrumente orchestrale, doctor, profesor universitar, Maestru în Artă
Tihoneac Victor
Responsabil de program Instrumente orchestrale, doctor, conferenţiar universitar interimar
Lapicus Anatolie
șef departament Pian, profesor universitar, Maestru în Artă, Artist al Poporului
Melnic Tamara
Responsabilă de program Pian, doctor, conferențiar universitar
Grib Vitalie
Șef catedră Muzica populară, dr, lector universitar

 

Slabari Nicolae
Responsabil de program Muzică populară, dr., lector universitar

 

Bunea Diana
Șefă de departament Muzicologie, compoziție și jazz, doctor, conferențiar universitar

 

Hăruţă Petru
Responsabil de programe Instrumente muzică ușoară și jazz; Canto de estradă și jazz, dr., lector universitar, Maestru în Artă

 

Șimbariova Anna
Șefă de  departament Canto academic și Dirijat, doctor, conferențiar universitar

 

Muntean Mihail
Responsabil de program Canto academic, profesor universitar, Artist al Poporului

 

Stepan Ilona
Responsabilă de program Dirijat,  conferenţiar universitar, Artistă Emerită, Artistă a Poporului

 

Moraru Emilia
Șefă de catedră Pedagogie muzicală, dr., conferențiar universitar, Maestru în Artă

 

Aga Ecaterina
Studentă anul IV, specialitatea Dirijat coral

 

Glavan Iuliana
Studentă anul III, specialitatea Muzică

Planul de activitate

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.