Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Consiliul Facultății Artă Muzicală

Componenţa Consiliului Facultății Artă Muzicală

NR.
NUMELE, PRENUMELE
FUNCȚIA
1.
Brînzilă-Coșleț Zinaida
Decan FAM, lector universitar
(Președinte)
2.
Tihoneac Victor
Prodecan activitate didactică
Șef secție „Instrumente aerofone și de percuție”,
doctor, conferențiar universitar interimar
3.
Gamurari Pavel
Prodecan activitate științifică și de creație,
Lector universitar
4.
Lapicus Anatolie
Șef departament „Pian”
profesor universitar, Maestru în Artă
5.
Melnic Tamara
Șef secție „Pian general”,
doctor, conferențiar universitar
6.
Andrieş Vladimir
Șef departament „Instrumente orchestrale”
doctor, profesor universitar, Maestru în Artă
7.
Grib Vitalie
Șef catedră „Muzica populară”
lector universitar
8.
Ţîrcunova Svetlana
Șef departament „Muzicologie, compoziție și jazz”
doctor, profesor universitar, Om Emerit
9.
Hăruţă Petru
Șef secție „Muzică ușoară și jazz”
lector universitar
10.
Reaboșapca Ludmila
Șef departament „Canto academic și Dirijat”
doctor, profesor universitar
11.
Muntean Mihail
Șef secţie „Canto academic”
profesor universitar, Artist al Poporului
12.
Stepan Ilona
Șef secţie „Dirijat”
conferenţiar universitar, Artistă Emerită
13.
Filip Oxana
Șef catedră „Pedagogie muzicală”
conferențiar universitar, Maestru în Artă
14.
Gîrbu Ecaterina
Preşedintele Comisiei de Asigurare a calităţii studiilor a FAM
doctor, conferenţiar universitar interimar
15.
Petcov Raisa
Studentă anul IV
specialitatea Instrumente populare
16.
Marchitan Dorina
Studentă anul IV
specialitatea Instrumente cu coarde
17.
Mancoş Silvia
Secretar Consiliu

 

 

Planul de activitate

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.