Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Сonsiliul Facultăţii Arte Plastice, Decorative și Design

Componenţa Consiliului FAPDD

NUMELE, PRENUMELE
FUNCȚIA
PLAȚINDA Svetlana
Decan FAPDD, Președintele Consiliului
ROȘCA Olga
Prodecan activitate didactică
JABINSCHI Ion
Prodecan activitate științifică și de creație
MATEI Iurie
Șef departament Arte plastice, conferențiar universitar interimar, Artist al Poporului
DIACONU Gheorghe
Responsabil de program Grafică, lector universitar
VESTE Maia
Lector universitar, responsabil de program Modă-Design vestimentar, președinte CACS
DUMITRAȘCU Leonid
Șef departament Design, lector universitar
SAVIȚCAIA-BARAGHIN Iarîna
Șef Departament Arte decorative și sculptură
LOZOVANU Vladimir
Șef catedră Discipline tehnico-teoretice în artele vizuale
CAPRIAN Igor
Lector universitar Reprezentatul în Comitetului sindical din FAPDD
PALANCIUC Adriana
Studentă anul IV, ADA
COJUCARI Liuba
Secretar CF
Planul de activitate a Consiliului FAPDD
Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.