Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Conferinţa Știinţifică Națională CULTURA și ARTA: cercetare, valorificare, promovare cu participarea doctoranzilor și conducătorilor de doctorat

Invitație la Conferință 

Data: 9 decembrie 2022, ora 10:00

Locul desfășurării: Format mixt – online, ofline

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.