Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Concursul “CEL MAI BUN STUDENT AL ANULUI 2023-2024”

Consiliul de Administrație al AMTAP anunţă

Concursul

“CEL MAI BUN STUDENT AL ANULUI 2023-2024”

      Concursul este organizat anual pentru a-i încuraja pe studenţii care au depus eforturi considerabile pentru a obţine performanţe în procesul de studii, în activităţile artistică, științifică şi de creaţie.

      Dorim ca acest concurs să devină unul de prestigiu pentru a stimula studenţii să fie activi, să se manifeste cu brio în procesul educaţional, să investească în creaţie.

      La concurs sunt invitaţi să participe studenţii și masteranzii Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, cu excepţia celor care îşi fac studiile la anul I (Licență). Participanţii vor concura indiferent de specialitate, vârsta, naţionalitate, sex, etc.

Se vor acorda:

3 (trei) Premii în suma de 2000 lei, Diplome şi titlul de Cel mai bun student al facultății (câte unul pentru fiecare facultate). Premiul pentru fiecare facultate va fi adjudecat doar în cazul în care la facultatea respectivă vor fi depuse cel puțin 3 dosare.

1 (un) Premiu în sumă de 2000 lei, Diploma și titlul de Cel mai bun masterand al AMTAP. Premiul va fi adjudecat doar în cazul în care vor fi depuse cel puțin 3 dosare.

Doritorii de a participa la concurs pot obţine formularul de înscriere de la Cancelarie (bl.I) din anticamera rectorului (bl.II) sau din Decanatul FAPDD (bl.III).

Dosarul participantului va cuprinde:

• Cererea de participare;

• Curriculum Vitae (se vor indica în mod obligatoriu cele mai relevante activităţi extracurriculare, aria de interese, abilităţi);

Copia de pe carnetul de note sau certificatul academic (vizat(ă) la facultatea respectiva cu indicarea notei medii pentru anul de studii 2023-2024);

Scrisoarea de recomandare din partea unui profesor sau a altei persoane abilitate din cadrul AMTAP care cunoaşte activitatea academica, ştiinţifica, de creaţie, organizatorică a studentului, participarea lui la diferite programe educaţionale, culturale, sportive, organizate/coordonate de AMTAP, sau la activităţi pentru promovarea imaginii AMTAP în exterior. Scrisoarea trebuie autentificată de serviciul personal al AMTAP;

Copiile materialelor ce atestă participarea la concerte, spectacole, conferinţe, seminare științifice, concursuri, masterclassuri, festivaluri, expoziţii, întreceri sportive, olimpiade studenţeşti, activități extracurriculare și de voluntariat desfăşurate în anul universitar 2023 - 2024;

Copia publicaţiilor apărute în anul universitar 2023-2024 (dacă există) autentificate de Secretarul decanatului;

Alte materiale reprezentative și relevante asupra activității studentului.

      Dosarele se depun în perioada:      10 iunie - 21 iunie 2024

Consiliul de Experţi în componența a 5 persoane desemnate de fiecare facultate, DȘSULM și de rectorat va examina şi va evalua dosarele depuse în cadrul concursului în baza următoarelor criterii:

• Activităţile educaţionale, culturale, sportive realizate de studenţii AMTAP;

• Activităţile pentru promovarea imaginii AMTAP în exterior;

• Nota medie generală din carnetul de note;

• Curriculum Vitae;

• Activitatea ştiinţifică şi de creaţie (participări la evenimente ştiinţifice şi artistice);

• Publicaţii, premii, recitaluri, concerte, spectacole, roluri, expoziţii etc.;

• Activitatea extracurriculară și de voluntariat;

• Scrisoarea de recomandare.

 

Dosarele incomplete nu vor fi examinate.

Dosarele completate incorect vor fi respinse la etapa de preselecţie.

Dosarele nu se restituie.

Decizia Comisiei va fi anunțată în ședința Senatului AMTAP din 26.06.2024 în cadrul căreia va avea loc și premierea cîștigătorilor.

Dosarele complete vor fi depuse la Cancelaria AMTAP (blocul I).

 

DESCARCA AICI fișa de participareConcursul “CEL MAI BUN STUDENT AL ANULUI 2023-2024”

Data: 10 iunie - 21 iunie 2024

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.