Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Concert al studenților Erasmus de la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Cu prilejul aniversării de 35 de ani de la inițierea Programului Uniunii Europene Erasmus+ în incinta Sălii cu Orgă a fost organizat un concert de muzică clasică susținut de studenții și profesorii AMTAP care au participat la mobilitatea academică.

Aducem sincere mulțumiri tuturor persoanelor implicate:

Studenților AMTAP: Constanța Sinița, Anna Biuc, Iulia Cușnir, precum și Adriana Babin, studența Universității Naționale de Arte „George Enescu”, care își realizează mobilitatea academică la AMTAP; masteranzilor: Anastasia Leno, Olivia Hamuraru, doctoranzilor: Elena Mardari și Andrei Druță, absolventei AMTAP Anastasia Ghimbovscaia;

Profesorilor care au participat la concert: Vladimir Andrieș și Anastasia Gusarova;

Profesorilor care au pregătit evoluările studenților: Victoria Nikitcenko, Anastasia Gusarova, Inna Hatipova, Aliona Vardanean;

Maeștrilor de concert: Luminița Ionică, Elena Turea;

Dlui Iurii Gumenîi, care a realizat înregistrarea video a evenimentului;

Membrilor orchestrei studențești a AMTAP, inclusiv Ecaterinei Babaian, bursiera Programului, care în 2022 și-a făcut mobilitatea la Academia de Muzică „Krzysztof Penderecki„ din Cracovia, Polonia.

Data: 12 octombrie 2022, ora 19:00

Locul desfășurării: Sala cu Orgă

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.