Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Сomisia de asigurare a calităţii studiilor. FAPDD

Componența Comisiei de Asigurare a Calităţii Studiilor

NUMELE, PRENUMELE
FUNCȚIA
VESTE Maia
Lector universitar, Om Emeirt, Președintele comisiei
LOZOVANU Vladimir
Lector universitar, șef catedră Discipline tehnico-teoretice în arte vizuale, Membru
ROȘCA Olga
Lector universitar, departamentul Arte decorative și sculptură, Membru
DIACONU-CATAN Oxana
Prodecan FAPDD, lector universitar, secția Grafica, Membru
SINICA Svetlana
Lector universitar, secretarul Comisiei

Echipele de Asigurare a Calității Studiilor

Departamentul Design

NUMELE, PRENUMELE
FUNCȚIA
SINICA Svetlana
Lector universitar
ȘTAIHMAN Stela
Lector universitar
VIERU Natalia
Student, Ciclul I, an. III, Design interior

Departamentul Arte Decorative și Sculptură

NUMELE, PRENUMELE
FUNCȚIA
ROȘCA Olga
Lector universitar
FRUNZE Elena
Lector universitar
PALANCIUC Adriana
Student, Ciclul I, an. II, Tapiserie

Departamentul Arte Plastice

NUMELE, PRENUMELE
FUNCȚIA
DIACONU-CATAN Oxana
Lector universitar
JABINSCHI Ion
Lector universitar
IRIMCA Diana
Student, Ciclul II, an. I, Arta graficii

Catedra DTTAV

NUMELE, PRENUMELE
FUNCȚIA
LOZOVANU Vladimir
Lector universitar
HUBENCO Teodora
dr., conf. univ.
GLAVAN Stela
Student, Ciclul II, an. I, ITAP

Comisia de Asigurare a Calității FAPDD

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.