Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Avizul cu privire la minimumul curricular și cererea

Stimați studenți și absolvenți, candidați la studii superioare de masterat (Ciclul II),

În cazul înscrierii la un program de master diferit de cel absolvit la ciclul I (Licență), este necesar să acumulați credite suplimentare ECTS la cursuri fundamentale și de specialitate – așa numitul minimum curricular, aceasta fiind o precondiție pentru înscriere.

Pentru a aplica la programul de acumulare a minimului curricular, trebuie să depuneți o cerere la decanatul facultății responsabile de coordonarea programului de master, anexând extrasul din foaia de matricolă (în cazul studenților) sau copia diplomei de licență și suplimentul la diploma (în cazul absolvenților).

Acte necesare:

  1. Cerere
  2. Extrasul din foaia de matricolă sau Copia Diplomei de studii superioare;
  3. Copia suplimentului la diploma de absolvire (în cazul absolvenților).

 

Perioada de depunere a cererii este 13 - 28 februarie 2023.

 

Perioada de acumulare a creditelor ECTS necesare înscrierii la ciclul II (masterat) – 10 martie – 10 iunie 2023

Consultați oferta educațională AMTAP pentru ciclul II.

https://amtap.md/ro/catalog-al-cursurilor-masterat.html

 

Informații suplimentare:

Facultatea Arta Muzicală                                                      : 022 244558

Facultatea Artă Teatrală, Coregrafică și Multimedia         : 022 925523

Facultatea Arte Plastice, Decorative și Design                   : 022 234223

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.