Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

AVIZ privind susținerea publică a tezei de doctor în arte

AVIZ

privind susținerea publică a tezei de doctor în arte

 

La data de 24 august 2023, începând cu ora 11.00,

în cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice,

blocul de studii nr. 2 (str. Alexei Mateevici, 87, aud. 52)

va avea loc susținerea publică a tezei de doctorat cu tema:

ORGA ÎN CREAȚIA CAMERALĂ A LUI DMITRI KIȚENKO

(ОРГАН В КАМЕРНОМ ТВОРЧЕСТВЕ ДМИТРИЯ КИЦЕНКО)

a studentului-doctorand MIHAIL STREZEV

 

Program de doctorat 653.01 – Muzicologie (doctorat profesional)

Conducător de doctorat Tatiana Berezovicova, doctor în studiul artelor, profesor universitar.

Membrii Comisiei de îndrumare:

1. Victoria Melnic, doctor în studiul artelor, profesor universitar

2. Svetlana Țircunova, doctor în studiul artelor, profesor universitar

3. Angela Rojnoveanu, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar

 

Comisia de susținere publică a tezei de doctorat:

1. Svetlana Badrajan, președinte, doctor în studiul artelor, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău, Republica Moldova.

2. Diana Bunea, secretar, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău, Republica Moldova.

 

Membri/referenți oficiali:

3. Tatiana Berezovicova, conducător științific, doctor în studiul artelor, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău, Republica Moldova.

4. Ion Gagim, referent oficial, doctor habilitat în pedagogie, membru-corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, profesor universitar, Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți, Republica Moldova.

5. Aurelia Simion, referent oficial, doctor în muzică, profesor universitar, Universitatea Națională de Arte George Enescu din Iași, România.

6. Svetlana Țircunova, referent oficial, doctor în studiul artelor, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău, Republica Moldova.

 

 

Teza și rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, (Chișinău, str. 31 august 1989, 78А), la biblioteca Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice (Chișinău, str. Alexei Mateevici, 87, Sala de lectură), cât și pe paginile web www.cnaa.md și https://amtap.md

 

Data: 24 august 2023 ora 11

Locul desfășurării: blocul de studii nr. 2 (str. Alexei Mateevici, 87, aud. 52)

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.