Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Aviz privind susținerea publică a tezei de doctor în studiul artelor și culturologie a Dnei Zinaida Brînzilă-Coșleț

Aviz

privind susținerea publică a tezei de doctor în studiul artelor și culturologie

26 septembrie, ora 11:00
AMTAP. Blocul II, Sala Mare

Susținere publică a tezei de doctorat

cu tema:

Activitatea de creație a lui Serghei Lunchevici în contextul culturii muzicale din Republica Moldova

a studentului /ei – doctorand/ă Zinaida Brînzilă-Coșleț
Program dedoctorat 653.01 Muzicologie
Conducător de doctorat: Elena Mironenco, doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Referenți oficiali:

  • Diana Bunea, doctor, conferențiar universitar, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
  • Bufteac-Simion Aurelia, doctor în muzică, profesor, Universitatea Națională de Arte G. Enescu, Iași, România

Componența Consiliului Științific Specializat:

  • Victor Ghilaș, președinte, doctor habilitat, conferenţiar universitar, Institutul Patrimoniului Cultural
  • Victoria Melnic, membru, doctor, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)
  • Ion Gagim, membru, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat "A. Russo" din Bălţi
  • Victoria Tcacenco, membru, doctor, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
  • Hristina Barbanoi, secretar științific, doctor, lector universitar, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Teza și rezumatele pot fi consultate la adresa electronică http://www.cnaa.md/thesis/58542/

 

Data: 26 Septembrie 2022, ora 11:00

Locul desfășurării: AMTAP. Blocul II, Sala Mare

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.