Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Aviz privind susținerea publică a tezei de doctor în studiul artelor și culturologie a Dlui Dragoi Vasile

AVIZ

Privind susținerea publică a tezei de doctor în studiul artelor și culturologie

24 noiembrie 2022, ora 15:00, AMTAP, Blocul II, Sala 52

 

Susținere publică a tezei de doctorat

Cu tema:

Cântecul propriu-zis din Valea Nistrului

A studentului-doctorand Vasile Dragoi

Program de doctorat 653.1 Muzicologie

Conducător de doctorat: Diana Bunea, doctor în studiul artelor, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Referenți oficiali:

  1. Ghilaș Victor, doctor habilitat în studiul artelor, cercetător științific principal, Institutul Patrimoniului Cultural, Chișinău, Republica Moldova
  2. Chițu Ciprian, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar, Universitatea de Arte George  Enescu, Iași, România

Componența Consiliului științific specializat:

  1. Badrajan Svetlana, președinte, doctor în studiul artelor, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău, Republica Moldova
  2. Gîrbu Ecaterina, secretar științific, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău, Republica Moldova
  3. Mironenco Elena, doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău, Republica Moldova
  4. Mustea Gheorghe, academician, profesor universitar, Doctor Honoris Causa, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău, Republica Moldova
  5. Tcacenco Victoria, doctor în studiul artelor, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău, Republica Moldova

Teza și rezumatul poate fi consultat la adresa electronică: http://www.cnaa.md/thesis/58760/

 

 

Data: 24 noiembrie 2022, ora 15:00

Locul desfășurării: AMTAP, Blocul II, Sala 52

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.