Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Aviz privind susținerea publică a tezei de doctor în arte a Dnei Varnacova Eleonora

Aviz

privind susținerea publică a tezei de doctor în Arte

02.06.2022, ora 14:00

(Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, str. A. Mateevici 111, bl. 1, Sala Senatului)

Susținere publică a tezei de doctorat

cu tema Crearea spectacolului coregrafic  Carmen prin intermediul limbajului dansului sportiv

a studentei – doctorandă Varnacova Eleonora

Program de doctorat 654.01 – Artă teatrală/Coregrafică (Creație)

Conducător de doctorat: Guțu Zoia, doctor în pedagogie, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Membrii Comisiei de îndrumare:

  1. Berezovicova Tatiana, doctor în studiul artelor, profesor universitar, Maestru în Artă, Academia de Muzică, Teatru și Arte    Plastice, Maestru în Artă.
  2. Comendant Tatiana, doctor în sociologie, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice.
  3. Gîrnet Eugeniu, conf. universitar, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Maestru în Artă.

Comisia de susținere publică a tezei doctorat:

  1. Tîrțău Svetlana, preşedinte al Comisiei, doctor în studiul artelor, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Om Emerit

Membri:

  1. Guțu Zoia, conducător științific, doctor în pedagogie, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice.
  2. Ghilaș Ana, referent oficial,  doctor în filologie, conferențiar universitar, Institutul Patrimoniului Cultural Moldova.
  3. Tipa Violeta,  referent oficial, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar, Institutul Patrimoniului Cultural Moldova.
  4. Caterev Irina, referent oficial, doctor în studiul artelor și culturologie, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice.
  5. Dohotaru Maia, secretar al Comisiei, doctor în pedagogie, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Om emerit.

Teza și rezumatele pot fi consultate la adresa electronică http://www.cnaa.md/thesis/58243/ 

 

 

Data: 02.06.2022, ora 14:00

Locul desfășurării: mun. Chișinău, str. Al. Mateevici 111, Sala Senatului

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.