Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

AVIZ PRIVIND SUSȚINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTOR ÎN ARTE A DNEI MUNTEANU A.

AVIZ

privind susținerea publică a tezei de doctor în arte

 

La data de 25 aprlie 2024, începând cu ora 11.00,

în cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice,

blocul de studii nr. 2 (str. Alexei Mateevici, 87, aud. 52)

va avea loc susținerea publică a tezei de doctorat cu tema:

DUETUL VOCAL ÎN MUZICĂ DE ESTRADĂ ȘI JAZZ

(ВОКАЛЬНЫЙ ДУЭТ В ЭСТРАДНОЙ И ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКЕ)

a studentei-doctorandă ANGELICA MUNTEANU

 

Program de doctorat 653.01 – Muzicologie (doctorat profesional)

Conducător de doctorat Tatiana Berezovicova, doctor în studiul artelor, profesor universitar.

Membrii Comisiei de îndrumare:

1. Svetlana Țircunova, doctor în studiul artelor, profesor universitar

2. Angela Rojnoveanu, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar

3. Victoria Nikitcenko, doctor în studiul artelor și culturologie, conferențiar universitar

 

Comisia de susținere publică a tezei de doctorat:

1. Svetlana Badrajan, președinte, doctor în studiul artelor, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice.

2. Diana Bunea, secretar, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice.

 

Membri/referenți oficiali:

3. Tatiana Berezovicova, conducător științific, doctor în studiul artelor, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice.

4. Aurelian Dănilă, referent oficial, doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar, șef adjunct al secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte, Academia de Științe a Moldovei.

5. Ion Gagim, referent oficial, doctor habilitat în pedagogie, membru-corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, profesor universitar, Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți.

6. Svetlana Țircunova, referent oficial, doctor în studiul artelor, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice.

 

 

Teza și rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, (Chișinău, str. 31 august 1989, 78А), la biblioteca Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice (Chișinău, str. Alexei Mateevici, 87, Sala de lectură), cât și pe paginile web www.cnaa.md și https://amtap.md

Data: 25 aprlie 2024, ora 11.00

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.