Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Aviz privind susținerea publică a tezei de doctor în arte a Dlui Taran Vladimir

Aviz

privind susținerea publică a tezei de doctor în arte

18 martie 2022, ora 10:00

Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice
(mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici 87, sala 52)

Susținere publică a tezei de doctorat

cu tema Fagotul în creația compozitorilor din Republica Moldova

a studentului-doctorand Taran Vladimir

Program de doctorat 653.01 – Muzicologie (Creație)

Conducător de doctorat Andrieș Vladimir, dr., prof. univ.

 

Membrii Comisiei de îndrumare:

  1. Melnic Victoria, doctor în studiul artelor, profesor universitar, Maestru în Artă, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice.
  2. Berezovicova Tatiana, doctor în studiul artelor, profesor universitar, Maestru în Artă, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice.
  3. Rojnoveanu Angela, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice.

Comisia de susținere publică a tezei doctorat:

  1. Președinte: Berezovicova Tatiana, doctor în studiul artelor, profesor universitar, Maestru în Artă, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Membri:

  1. Andrieș Vladimir, conducător științific, doctor în studiul artelor, profesor universitar, Maestru în Artă, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (conducător de doctorat).
  2. Dănilă Aurelian, doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Științe a Moldovei (referent oficial).
  3. Cârstea Sergiu, doctor în studiul artelor și culturologie, conferențiar universitar, Prim trompetist al Operei Naționale din Timișoara, Universitatea de Vest din Timișoara. (referent oficial).
  4. Tihoneac Victor, doctor în studiul artelor și culturologie, conferențiar universitar interimar, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (referent oficial).
  5. Rojnoveanu Angela, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (secretar științific).

Teza și rezumatele pot fi consultate la adresa electronică: http://www.cnaa.md/thesis/57990/

 

Data: 18 martie 2022, ora 10:00

Locul desfășurării: Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, blocul 2, str. Alexei Mateevici, 87. Aud. 52

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.