Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

AVIZ PRIVIND SUSȚINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTOR ÎN ARTE A DLUI RADU TĂLĂMBUȚĂ

Aviz

privind susținerea publică a tezei de doctor în Arte

26 ianuarie 2024, ora 11.00

Sala 52, Blocul 2, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice,

Strada Mateevici, 87

 

cu tema Tratări interpretative în creațiile violonistice de inspirație folclorică ale compozitorilor din Republica Moldova

a studentului – doctorand Radu Tălămbuță

Program de doctorat 6535.01 Muzicologie (profesional)

 

Conducător de doctorat  Diana Bunea, dr., conf.univ., AMTAP

Membrii Comisiei de îndrumare

1. Svetlana Badrajan, dr., prof. univ.,

2. Vladimir Andrieș, dr., prof. univ.,

3. Petru Neamțu, prof. univ.

Comisia de susținere publică a tezei doctorat:

  1. Badrajan Svetlana, președinte, doctor în studiul artelor, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice
  2. Bunea Diana, conducător științific, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice
  3. Andrieș Vladimir, referent oficial, doctor în studiul artelor, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice
  4. Simion Aurelia, referent oficial, doctor în arte, profesor universitar, Universitatea Națională de Arte G.Enescu, Iași, România
  5. Chițu Ciprian, referent oficial, doctor în arte, profesor universitar, Universitatea Națională de Arte G.Enescu, Iași, România
  6. Gîrbu Ecaterina, secretar, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

 

Teza și rezumatele pot fi consultate la adresa electronică : www.anacec.md

Data: 26 ianuarie 2024, ora 11:00

Locul desfășurării: bloc 2, sala 52

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.