Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Aviz privind susținerea publică a tezei de doctor în arte a Dlui Mihalaș Mihai

AVIZ

privind susținerea publică a tezei de doctor în arte

22 martie 2022, ora 14.00

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, blocul 2, str. Alexei Mateevici, 87. Aud. 52

 

Susținerea publică a tezei de doctorat

cu tema:

MINIATURA CORALĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA LA CONFLUENŢA SECOLELOR XX-XXI ÎN REPERTORIUL CAPELEI CORALE ACADEMICE DOINA

a studentului-doctorand MIHALAŞ MIHAI

Program de doctorat 653.01. – Muzicologie (creaţie)

Conducător de doctorat – Victoria Melnic, dr., prof. univ.

Membrii Comisiei de îndrumare:

  1. Tatiana Berezovicova – dr., prof. univ.;
  2. Angela Rojnoveanu – dr., conf. univ.;
  3. Ana Şimbariov – dr., conf. univ.

Comisia de susținere publică a tezei de doctorat:

  1. Tatiana Berezovicova, dr., prof.univ., Maestru în Artă, AMTAP – președinte
  2. Diana Bunea, dr., conf.univ., AMTAP – secretar
  3. Victoria Melnic dr., prof.univ., Maestru în Artă, AMTAP – conducător științific
  4. Ana Șimbariov dr., conf.univ., AMTAP – membru
  5. Angela Rojnoveanu dr., conf.univ., AMTAP – referent
  6. Ion Gagim dr.hab., prof.univ, USARB – referent
  7. Tatiana Daniță dr., Maestru în Artă, Centrul de excelență Șt. Neaga – referent

Teza şi rezumatele pot fi consultate online pe: http://www.cnaa.md/thesis/57958/

 

Data: 22 martie 2022, ora 14.00

Locul desfășurării: Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, blocul 2, str. Alexei Mateevici, 87. Aud. 52

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.