Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Aviz privind susținerea publică a tezei de doctor în arte a Dlui Grib Vitalie

AVIZ

privind susținerea publică a tezei de doctor în Arte

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

24 martie, ora 15.00, bl. II, sala 52

tema Ornamentica în repertoriul lăutarilor violoniști din spațiul folcloric al Moldovei istorice: particularități interpretative

autor Grib Vitalie

Program de doctorat Muzicologie 653.01, doctorat profesional

Conducător de doctorat Svetlana Badrajan, doctor în studiul artelor, profesor universitar

Membrii Comisiei de îndrumare:

  1. Petre Neamțu, profesor universitar, Artist al poporului, dirijor al orchestrei de muzică populară Folclor, Filarmonica Națională Serghei Lunchevici
  2. Diana Bunea, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice
  3. Victor Gilaș, doctor habilitat în studiul artelor, conferențiar cercetător, Institutul Patrimoniului Cultural

Comisia de susținere publică a tezei doctorat:

Președinte: Diana Bunea, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Membri:

  1. Svetlana Badrajan, doctor în studiul artelor, profesor universitar Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (conducător de doctorat)
  2. Gheorghe Mustea, dr.h.c, profesor universitar, academician (referent oficial)
  3. Victor Gilaș, doctor habilitat în studiul artelor, conferențiar cercetător, Institutul Patrimoniului Cultural (referent oficial)
  4. Victoria Tcacenco, doctor în studiul artelor, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (referent oficial)

Secretar științific: Ecaterina Gârbu, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (secretar științific)

Teza și rezumatele pot fi consultate la adresa electronică http://www.cnaa.md/thesis/58018/, biblioteca Națională și a AMTAP

 

Data: 24 martie, ora 15.00

Locul desfășurării: Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, blocul 2, str. Alexei Mateevici, 87. Aud. 52

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.