Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

AVIZ PRIVIND SUSȚINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTOR ÎN ARTE A DNEI DJALILOVA N.

ACADEMIA DE MUZICĂ, TEATRU ȘI ARTE PLASTICE

Școala doctorala Ștudiul artelor și Cuturologie

AVIZ

privind susținerea publică a tezei de doctor în Arte

30 ianuarie 2024, ora 12.00

 (Chișinău, str. Alexei Mateevici, 87, Blocul II, Sala 52).

 Tema: TRATAREA PARTIDEI PIANULUI ÎN CICLUL TRIO-URI INSTRUMENTALE INO DE VLADIMIR ROTARU

a studenei – doctorandă Djalilova Natalia

Program de doctorat specialitatea 653.01 – Muzicologie (creație).

Conducător de doctorat: MIRONENCO Elena, dr. hab., prof. univ., AMTAP, Republica Moldova.

Membrii Comisiei de îndrumare:

1. BADRAJAN Svetlana, dr., prof. univ., AMTAP, Republica Moldova.

2. TCACENCO Victoria, dr, prof. univ., AMTAP, Republica Moldova.

3. COZLOVA Nadejda, prof. univ., AMTAP, Republica Moldova.

Comisia de susținere publică a tezei doctorat:

1. Președinte BADRAJAN Svetlana, dr., prof. univ., Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Republica Moldova. 

2. MIRONENCO Elena, conducător științific, dr. hab., prof. univ., Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Republica Moldova.                                         

3. GHILAȘ Victor, referent oficial, doctor habilitat în studiul artelor, conferențiar cerecetător, Institutul Patrimoniului Cultural, Chișinău, Republica Moldova.  

4. ZINIKEVICI Elena, referent oficial, doctor habilitat în studiul artelor, membru-corespondent al Academiei de Arte a Ukrainei, profesor universitar, Academia Națională de Muzică P.I. Ceaikovski, Kiev, Ucraina.

5. TCACENCO Victoria, referent oficial, doctor în studiul artelor, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău, Republica Moldova.  

6. BUNEA Diana, secretar științific, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău, Republica Moldova.

 

Teza și rezumatele pot fi consultate la adresa electronică web www.anacec.md și https://amtap.md

Data: 30 ianuarie 2024, ora 12.00

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.