Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Aviz cu privire la susținerea publică a tezei de doctor în arte a dnei Turea Elena

Aviz
privind susținerea publică a tezei de doctor în Arte
 
17 martie, 2023, 10.00
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, bl.2.
str. A. Mateevici, 87, aud.52
 
cu tema
Трактовка фортепианной партии в вокальных циклах Ф. Шуберта

a studentei-doctorandă Turea Elena

Program de doctorat profesional

Conducător de doctorat Țircunova S., prof.univ., Dr

Membrii Comisiei de îndrumare

  1. Melnic V., prof univ., Dr.
  2. Berezovicova T., prof.univ., Dr
  3. Hatipova I., prof.univ., Dr.

Comisia de susținere publică a tezei doctorat:

  1. Președinte: Melnic V.,  prof univ., Dr.

Membri:

  1. Țircunova S., prof. univ., Dr , Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (conducător de doctorat)
  2. Ghilaș V., Conferențiar cercetător Instituția Publică Institutul Patrimoniului Cultural (referent oficial)
  3. Bufteac -Simion A., prof.univ., Dr. la Universitatea Națională de Arte G. Enescu, Iași, România (referent oficial)
  4. Tcacenco V., prof.univ., Dr., Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (referent oficial)
  5. Berezovicova T., prof.univ., Dr., Academia de Muzică, Teatru și arte plastice (secretar științific)

Teza și rezumatul poate fi consultat la adresa electronică: http://www.cnaa.md/thesis/59082/

 

Data: 17 martie, 2023, 10.00

Locul desfășurării: Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, bl.2. str. A. Mateevici, 87, aud.52

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.