Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Aviz cu privire la susținerea publică a tezei de doctor în arte a dlui Druță Andrei

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în arte

Candidat: Andrei Druță

Conducător ştiinţific: Diana Bunea, dr., conf.univ.

 

Tema tezei:

Tradiții și inovații în arta de interpretare la naiul românesc la confluența secolelor XX–XXI

Specialitatea 653.01 Muzicologie (cercetare)

Componența Comisiei pentru susținerea publică a tezei de doctorat:

  1. Svetlana Badrajan, președinte, dr. în studiul artelor, prof. univ., Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice;
  2. Diana Bunea, conducător de doctorat, dr. în studiul artelor, conf. univ., Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice;
  3. Victor Ghilaș, referent oficial, dr. hab., conf. cercetător, Institutul Patrimoniului            Cultural;
  4. Ciprian Chițu, referent oficial, dr. în studiul artelor, conf. univ., Universitatea Națională de Arte George Enescu, Iași, România;
  5. Ecaterina Gîrbu, referent oficial, dr. în studiul artelor, conf. univ., Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice;
  6. Hristina Barbanoi, secretar științific, dr. în studiul artelor, lector univ., Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Data 27 Aprilie 2023

Ora 14.00

Local Sala 52, Blocul 2, AMTAP

Teza de doctorat poate fi consultată la www.cnaa.md și www.amtap.md

Data: 27 Aprilie 2023, ora 14:00

Locul desfășurării: Local Sala 52, Blocul 2, AMTAP

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.