Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Aviz cu privire la activitatea AMTAP în perioada 21.04-27.04.2020

Activitatea de bază
Cu privire la activitatea AMTAP
în perioada 21.04-27.04.2020

În conformitate cu prevederile Dispoziției nr.17 a Comisiei pentru situații excepționale a Republicii Moldova din 13.04.2020 și a Circulare 04/1-09/2201 din 16.04.2020 a MECC, în scopul realizării prevederilor planurilor de învățământ la programele de studii din cadrul AMTAP

ORDON:

1. Perioada 21-24 aprilie 2020 și ziua de 27 aprilie 2020 se declară zile lucrătoare.
2. În perioada nominalizată activitățile instructiv-didactice vor fi organizate on-line prin utilizarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale

(platforme educaționale, rețele de socializare, telefon, poșta electronică etc.) în conformitate cu prevederile Recomandărilor-cadru de organizare a activității didactice în sistem online în instituțiile de învățământ superior, pe perioada suspendării procesului educațional în sălile de studii aprobate prin Ordinul nr. 366 al MECC din 20.03.2020.

Ordin cu privire la activitatea AMTAP în perioada 21.04-27.04.2020

Data: 21.04-27.04.2020

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.