Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Anunțul privind susținerea tezei de doctorat a dlui Calmîș Dumitru

Aviz

privind susținerea publică a tezei de doctor în arte

Data: 29 iunie 2021, ora 10.00
Locul: Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, blocul 2, str. Alexei Mateevici, 87. Aud. 52
 

Susținerea publică a tezei de doctorat

CONSTITUIREA GENULUI DE SONATĂ PENTRU ACORDEON SOLO (ANII 1940–1960)
 

a studentului-doctorand CALMÎȘ DUMITRU
Program de doctorat 653.01. – Muzicologie (Cercetare)
Conducător de doctorat – Victoria Melnic, dr., prof. univ.

Membrii Comisiei de îndrumare:

1. Tatiana Berezovicova – dr., prof. univ.;
2. Svetlana Țircunova – dr., prof. univ.;
3. Angela Rojnoveanu – dr., conf. univ.

Comisia de susținere publică a tezei de doctorat:

1. Tatiana Berezovicova, președinte, dr. în studiul artelor, prof. univ., prorector, AMTAP;
2. Angela Rojnoveanu, secretar, dr. în studiul artelor, conf. univ., AMTAP;
3. Victoria Melnic, conducător științific, dr. în studiul artelor, prof. univ., AMTAP;
4. Victor Ghilaș, referent oficial, dr. hab., conf. cercetător, director, Institutul Patrimoniului Cultural;
5. Veronica Demenescu, referent oficial, dr. hab., prof. univ., Universitatea A.Vlaicu din Arad;
6. Svetlana Țircunova, referent oficial, dr., prof. univ., șef departament Muzicologie, compoziție și jazz, AMTAP

Teza și rezumatele pot fi consultate la adresa electronică: www.cnaa.md, www.amtap.md.

Teza de doctor

Rezumatul tezei în limba română

Rezumatul tezei în limba engleză

Lista publicațiilor autorului la tema tezei

1. CALMÎȘ, D. Particularități stilistice în Sonata nr.1 pentru acordeon de Veaceslav Semionov. In: Studiul artelor și culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), pp. 73–77. ISSN 2345-1408

2. CALMÎȘ, D. Particularitățile stilului și limbajului muzical în Sonata-fantasia pentru acordeon de Normand Lockwood. In: Valorificarea strategiilor inovaționale de dezvoltare a învățământului artistic contemporan. Bălți: Indigou Color, 2018, pp. 304–311. ISBN 978-9975- 3267-1-1.

3. CALMÎȘ, D. Reflectarea tradițiilor clasice în Sonata moderne pentru acordeon op. 2 de Carmelo Pino. In: Studiul artelor și culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 1(32), pp. 52–60. ISSN 2345-1408

4. CALMÎȘ, D. Sonata nr. 1 pentru acordeon cu butoane de Nikolai Ceaikin: morfologie, sintaxă și interpretare. In: Studiul artelor și culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), pp. 234–243. ISSN 2345-1408

5. CALMÎȘ, D. Sonata și sonatina în repertoriul didactic pentru acordeon. In: Studiul artelor și culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2 (29), pp. 110–115. ISSN 2345-1408

6. CALMÎȘ, D. Tendințe expresioniste în Sonata pentru acordeon op. 41 de Ib Nørholm. In: Artes: Revistă de muzicologie. 2020, nr. 21, pp.140–155. ISSN 1224-6646

7. CALMÎȘ, D. Tendințe neoclasiciste în Sonata in C pentru acordeon solo de Ernst-Lothar von Knorr. In: Studiul artelor și culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), pp. 80–89. ISSN 2345-1408

Data: 29 iunie 2021, ora 10:00

Locul desfășurării: Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, blocul 2, str. Alexei Mateevici, 87. Aud. 52

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.