Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Al 3-lea workshop national organizat în cadrul proiectului COMPASS (ERASMUS+)

Al 3-lea workshop national organizat în cadrul proiectului COMPASS (ERASMUS+)

În perioada 3-5 mai 2022, Academia de Studii Economice din Moldova, în colaborare cu European University Continuing Education Network (EUCEN), Belgia, organizează al 3-lea Workshop Naţional în cadrul proiectului ERASMUS+, COMPASS. Evenimentul este focusat pe promovarea culturii Învățământului pe tot Parcursul Vieții (ÎPV) în Moldova, dar și pe consolidarea capacităților universităților din Moldova în dezvoltarea serviciilor de ÎPV.

În cadrul evenimentului experții internaționali, reprezentanții universităilor partenere, a MECC, ANACEC și a Consiliului Rectorilor din Moldova, dar și ai companiilor private specializate în prestarea serviciilor de Formare continua, vor aborda subicte de importanță majoră pentru dezvoltarea ÎPV în Moldova.

Tematicile ce vor fi abordate în cadrul evenimentului:

 • 3 mai (online/Zoom) - experiența universităților din Spania, Georgia, Moldova în domeniul formării personalului academic, cadrul legislativ din Republica Moldova cu referire evaluarea și formarea continuă a personalului academic;
 • 4 mai (online/Zoom, offline/ASEM) – marketingul serviciilor de ÎPV: identificarea publicului țintă, proiectarea cursurilor și serviciilor ÎPV, aplicarea strategiilor de promovare a serviciilor de ÎPV, digitalizare, acreditare etc.
 • 5 mai (offline/ASEM) – dezvoltarea programelor și serviciilor de ÎPV: experiența universităților și a companiilor private din Republica Moldova.

Programul evenimentului: https://drive.google.com/file/d/1QO7vLZm-ysoDkuuzrHndJKYW7Lze5Mea/view?usp=sharing

Limbile de lucru: Română, Engleză, Rusă.

Pentru a participa la eveniment, completati formularul de înregistrare: https://forms.gle/aejyT44oKmYeJVj17

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului Towards European University Lifelong Learning Model in Moldova/COMPASS, co-finanțat de Comisia Europeana, prin programul Erasmus+, Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practice, Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior. Număr proiect 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP.

Scopul proiectului: Contribuția la integrarea mai profundă a Republicii Moldova în EHEA prin integrarea unui model universitar de învățare continuă (ULLL) în Moldova.

Coordonator proiect: Academia de Studii Economice din Moldova

Alți parteneri din Republica Moldova:

 • Academia de Musică, Teatru și Arte Plastice
 • Universitatea de Educație Fizică și Sport
 • Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creanga”
 • Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova
 • Universitatea de Stat din Comrat
 • Consiliul Rectorilor din Moldova
 • Ministerul Educației si Cercetării din Moldova

Parteneri UE:

 • European University Continuing Education Network (Belgia)
 • Universitatea din Turku (Finlanda)
 • Universitatea de Formare Continuă din Krems (Austria)
 • Universitatea din Graz (Austria)
 • Institutul de Cercetări și Dezvoltare Politică Europeană (Slovenia)
 • Universitatea din Barcelona (Spania)
 • Universitatea din Genova (Italia)
 • Universitatea din Brest (Franța)

Durata implementare proiect: 15/11/2018 – 14/11/2022

Web proiect: http://compass-project.md

Program Country workshop

Data: 3-5 mai 2022

Locul desfășurării: online/Zoom, offline/ASEM

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.