Academy of Music, Theater and Fine Arts

Accommodation

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice oferă locuri de cazare în cămin la solicitarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor academiei. Dreptul de cazare în căminele AMTAP se acordă studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor înmatriculaţi la zi care nu au domiciliul stabil în municipiul Chişinău, indiferent de forma de studii.

Distribuirea spațiului locativ se efectuează în conformitate cu Regulamentul instituţional de funcţionare a căminelor AMTAP.

Criteriul principal în acordarea dreptului de cazare este media anuală obţinută în anul universitar anterior.

Acordarea dreptului de cazare se realizează de către Comisia de cazare a AMTAP, din care fac parte Prorectorul în probleme de administrare şi gospodărie, decanii facultăților, reprezentanţi din partea studenților, președintele Comitetului Sindical și intendenții căminelor.

La cazare au prioritate studenţii orfani, invalizi, cei proveniţi din familii vulnerabile.

Taxele de cazare în cămine

 

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.