Academy of Music, Theater and Fine Arts

Școala doctorală AMTAP

Doctoratul constituie ciclul superior de studii universitare, a cărui finalitate este dezvoltarea cunoașterii prin cercetare științifică originală.

În cadrul AMTAP, studiile de doctorat, ciclul III, se realizează prin programe de studii universitare de doctorat de 2 tipuri:

  • doctorat științific, care are ca finalitate producerea de cunoaștere științifică originală, relevantă internațional, în baza unor metode științifice; doctoratul științific este o condiție pentru cariera profesională în învățământul superior și în cercetare;
  • doctorat profesional în domeniul artelor, care are ca finalitate producerea de cunoaștere originală pe baza aplicării metodei științifice și a reflecției sistemice asupra unor creații artistice de înalt nivel național și internațional și care poate constitui o bază pentru cariera profesională în învățământul superior, în cercetare și în creație artistică.

În AMTAP studiile universitare de doctorat se desfăşoară la forma de învăţământ cu frecvenţă la zi şi cu frecvenţă redusă. Durata ciclului de studii cu frecvenţă la zi este de 3 ani, cu frecvenţă redusă – 4 ani. Participanţii la aceste studii obţin calitatea de doctorand.

Organul colectiv de conducere al Şcolii Doctorale este Consiliul Şcolii Doctorale. Membrii Consiliului Școlii doctorale au un mandat de 5 ani și se aleg prin votul universal, direct, secret și egal al conducătorilor de doctorat din școala doctorală respectivă, iar studenții doctoranzi membri ai Consiliului școlii doctorale care își finalizează studiile doctorale în timpul mandatului Consiliului își pierd calitatea de membru la data susținerii publice a tezei de doctorat.

Funcția de președinte al Consiliului școlii doctorale este îndeplinită de directorul școlii doctorale, care este numit de către CȘ dintre conducătorii de doctorat din cadrul şcolii doctorale și confirmat prin ordinul rectorului AMTAP.

SPECIALITĂȚILE ȘTIINȚIFICE LA CARE SE ORGANIZEAZĂ STUDII SUPERIOARE DE DOCTORAT

653.01. Muzicologie (cercetare) / Cu frecvență
653.01. Muzicologie (creație) / Cu frecvență
653.01. Muzicologie (cercetare) / Frecvență redusă
653.01. Muzicologie (creație) / Frecvență redusă
654.01. Artă teatrală/coregrafică (cercetare) / Cu frecvență
654.01. Artă teatrală/coregrafică (creație) / Cu frecvență
654.01. Artă teatrală/coregrafică (cercetare) / Frecvență redusă
654.01. Artă teatrală/coregrafică (creație) / Frecvență redusă
651.01. Teoria și istoria artelor plastice (Cercetare)
651.03. Arte plastice și decorative (creație, cercetare)
652.03. Design vestimentar  și al produselor  textile (creație, cercetare)
652.04. Design de interior, mediu și arta peisajului  (creație, cercetare)
654.02. Artă cinematografică, televiziune şi alte arte audiovizuale (creație, cercetare)
655.01. Culturologie (cercetare)

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.