Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Cursuri de formare continuă

Secția Studii cu Frecvență Redusă și Formare Continuă din cadrul AMTAP anunță înscrierea profesorilor din învățământul preuniversitar (gimnazii, licee, colegii etc.) la cursurile de formare continuă la programele de studii:

 1. Educație muzicală;
 2. Educație muzicală preșcolară;
 3. Conducător de cor;
 4. Psihopedagogia artelor (coregrafie, artă plastică și decorativă, artă teatrală, instrumente populare, pian, canto academic, ansamblu vocal, solfegio etc.).  

Cursurile sunt preconizate pentru perioadele:

27.09. 2021- 16.10.2021 – programul Educație muzicală

04.10.2021 – 23.10.2021 – programul Psihopedagogia artelor

01.11.2021 - 20.11.2021 – programul Psihopedagogia artelor

08.11.2021 – 27.11.2021 – programul Psihopedagogia artelor

Notă: La solicitarea cadrelor didactice, în cazul în care se formează grupa din 20 de personae, pot fi organizate cursuri și în alte date din calendar.

Notă: În cadrul programului Psihopedagogia artelor se pot înscrie:

 • profesori care predau Arta muzicală, Arta plastică, Dans (gimnazii, licee, colegii, scoli cu profil etc.)
 • conducători de cercuri cu profil artistic (dramatic/teatru, dans, artă decorativă, instrumente muzicale, conducător orchestra, canto etc.).

Formarea se realizează conform planurilor aprobate de MECC, ce includ modulele Didactica disciplinei de specialitatePedagogie și PsihologieTICBranding profesional (20 de credite)

Condiții:

 1. Instruire on-line (în perioada pandemiei). În cazul disciplinei de specialitate, la solicitare, pot fi organizate și lecții cu prezența fizică a formabilului.
 2. Taxa: conform ordinului 1469 din 31.12. 2020 emis de MECC (https://cutt.ly/GjfNEqI),  în care se stipulează: „Conducătorii instituțiilor de invățământ vor planifica mijloace financiare în mărime de cel puțin 2 la sută din fondul de salarizare al unității, pentru formarea profesională continuă a cadrelor didactice și manageriale în anul 2021, în baza programelor de formare profesională continuă (20 credite) acreditate sau autorizate provizoriu, menționate în Anexa nr.1 la prezentul ordin.

Cadre didactice implicate în predare:

 • Mahovici Iurie, prof univ., Maestru în Artă;
 • Vlaicu Ella conf. univ., Maestru în Artă;
 • Șchiopu Constantin, dr. hab, prof univ., Maestru în Artă
 • Moraru Emilia, dr., conf. univ., Maestru în Artă;
 • Filip Oxana, conf. univ., Maestru în Artă;
 • Cozaru Nely, conf. univ., Maestru în Artă;
 • Pietraru Gigi, Maestru în Artă;
 • Mereuță Vera, prof. univ., Artistă Emerită;
 • Matei Iurie, conf. univ. int., Artist al Poporului;
 • Frunze Elena, lector univ., artist plastic UAP RM;
 • Canașin Iurii, prof. univ., Artist al Poporului;
 • Valueva Marina, asistent univ., doctorandă;
 • Guțu Zoia, dr., prof. univ. interim., Maestru în Artă;
 • Apostol Snejana, lector univ., Maestru în Artă;
 • Duja Simion, prof. univ, Artist Emerit;
 • Andrieș Vladimir, dr., prof. univ., Maestru în Artă

Relații la telefon:

022238219 (Secția studii cu frecvență redusă, formare continuă și recalificare);

069506344 (Șchiopu Constantin, șef secție)

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.