Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Facultatea Arte Plastice, Decorative și Design

În anul 1984 Guvernul RM decide fondarea secţiei de Arte Plastice în cadrul Facultăţii Arte Dramatice a fostului Institut de Arte din Moldova. Primul şef al secţiei a fost desemnat doctorul-conferenţiar universitar Victor Simonenco, invitat special din Republica Belarus. Împreună cu primii profesori ai secţiei, printre care figurau nume importante din arta plastică basarabeană: Alexei Colîbneac, Ilie Bogdesco, Ion Serbinov, Vlad Bolboceanu, Grigorie Bosenco, Andrei Negură, Urman Natalia, și alții, care au creat structura ştiinţifico-metodică şi au pus temelia viitoarei Facultăţi de Arte Plastice. Iniţial secţia cuprindea cinci catedre: Arte decorative, Design vestimentar, Design interior, Tapiserie artistică şi Grafică. Pe parcursul anilor secţia a suportat modificări şi restructurări conceptuale pentru ca în final, din anul 1990, să devină Facultate independentă în cadrul Institutului de Stat ai Artelor, în prezent Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. În anul 1989 se formează catedra Pictură, iar în 2002, în cadrul acestei catedre se înfiinţează secţia Pictură murală. De la înfiinţarea Facultăţii până în prezent au frecventat cursurile peste 1500 de studenţi. Facultatea Arte Plastice a dobândit un deosebit prestigiu în mediul artistic şi academic autohton, prin abnegaţia şi devotamentul profesorilor, dar şi prin reuşitele deosebite ale unor absolvenţi care au devenit nume de referinţă în arta plastică din Republica Moldova.

Actualmente în cadrul Facultăţii Arte Plastice, Decorative și Design sunt trei departamente: Arte plastice (secția Pictura/ picture murală și secția Grafică), Design (secția design interior și secția Modă-design vestimentar), Arte decorative și sculptura (secția Tapiserie artistică, secția Ceramică artistică/metal artistic/sculptura) și catedra Discipline Tehnico-teoretice în artele vizuale (specialitatea Istoria și teoria artelor plastic). Corpul didactic al facultăţii e constituit din profesori cu experienţă, nume notorii ale culturii şi artei naţionale: Canașin Iurie, Artist al Poporului, Ion Serbinov, Maestru în Artă, Alexei Colîbneac, Maestru în Artă, Childescu Emil, Artist al Poporului, Iurie Matei, Artist al Poporului, Fusu Sergiu, Maestru în Artă, Ghenadie Tîciuc, Maestru în Artă, Sitari Vasile, Maestru în Artă, Romanescu Octavian, Maestru în Artă s.a., dar şi cadre didactice tinere, ideile şi inovaţiile cărora au o deosebită rezonanţă în rândurile studenţilor. În prezent la FAP activează 64 cadre didactice dintre care 48 sunt membri titulari ai Uniunii artiștilor Plastici din Republica Moldova.

Facultatea Arte Plastice, Decorative și Design din cadrul AMTAP constituie coloana vertebrală a şcolii naţionale de arte plastice, un laborator de inovaţie, diversitate și mobilitate, o pistă de lansare pentru tinerii artişti, absolvenți ai facultății, în domeniul creativ a artei contemporane națională și europene.

Absolvenţii facultăţii contribuie la dezvoltarea şi îmbogăţirea atât a culturii artistice în domeniul artelor plastice naţionale, fiind competitivi și pe piața de desfacere internațională a produsului cultural.

Actualmente, decanul Facultății d-na Svetlana Plaținda depune eforturi pentru mobilizarea corpului didactic și studențesc, pentru compatibilizarea planurilor de instruire în conformitate cu cerințele procesului de la Bolonia, inclusiv, pentru recunoașterea actelor de absolvire a facultății de către instanțele abilitate a țărilor – membre a UE.

 


PLAN DE DEZVOLTARE STATEGICĂ AL FACULTĂȚII ARTE PLASTICE, DECORATIVE ȘI DESIGN

Orar ciclul I

Orar Master

Orarul susținerii examenelor de licență

Orarul susținerii prealabile a tezei de licență

Conducerea facultatii

SVETLANA PLAȚINDA

Decan

ROȘCA OLGA

Prodecan activitate didactică

ION JABINSCHI

Prodecan activitate științifică și de creație

ACTIVITATE DE CREAȚIE

Contacte

Blocul III, FAPDD, str. 31 August 1989, nr.137, Chișinău, MD 2004, Republica Moldova

  • (+373 22) 22-29-31
Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.