Academy of Music, Theater and Fine Arts

Biblioteca electronică

Biblioteca Electronică (BE) a AMTAP
are următorul conținut:

  • Publicațiile profesorilor AMTAP cu textul integral cu acces limitat (cu parolă oferită de bibliotecă/decanat, în cadrul AMTAP). Publicațiile profesorilor cu textul integral, cu acces deschis, le puteți consulta în continuare accesând Repozitoriul Instituțional (RI) al AMTAP   http://repository.amtap.md:8080
  • Cărți, documente de muzică tipărită cu conținut integral, sau cu indicarea link-ului la conținutul integral al documentului după domeniile prioritare de studii și cercetare în cadrul AMTAP.

Publicaţii Artă Muzicală

Publicații Artă Teatrală, Coregrafică și Multimedia

Publicaţii Arte Plastice, Decorative și Design

Publicaţii Ştiinţe socio-umanistice și limbi moderne

REVISTA  AMTAP
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.