Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Facultatea Artă Teatrală, Coregrafică și Multimedia

   

Facultatea Artă Teatrală, Coregrafică și Multimedia (FATCM) îşi are începutul în a doua jumătate a anilor 50, când în cadrul Conservatorului de Stat G.Musicescu au fost formate grupe de studenţi la specialitatea Actor de teatru şi cinema. În anul 1965 a fost înfiinţată catedra Regie şi arta actorului la Institutul de Arte, care s-a format în baza Conservatorului. Această catedră a servit drept nucleu pentru fondarea  în anul 1988 a Facultăţii Arta Teatrală, iar în 1999 facultatea a fost completată cu noi specialităţi şi a căpătat denumirea Arte Dramatice şi Management Artistic. În 2012 facultatea a fost redenumită în Facultatea Teatru, Film și Dans, iar în prezent se numește Facultatea Artă Teatrală, Coregrafică și Multimedia.

În prezent FATCM asigură formarea specialiştilor în toate domeniile artei teatrale, artei cinematografice, artei coregrafice şi culturologiei. Absolvenţii Facultăţii activează în toate teatrele din Republica Moldova, în instituţiile de cultură, studiouri de film și TV în calitate de actori, regizori, directori de imagine, producători de film și TV, autori dramatici și scenariști, teatrologi, pedagogi, coregrafi, maeştri de balet, directori şi manageri de teatru, de cămine culturale.

Facultatea despune de cadre didactice de un înalt nivel profesionist. Printre aceştea se numără actori, regizori, coregrafi, dramaturgi, teatrologi cu nume de rezonanță, deținători de titluri științifice și onorifice.

În cadrul FATCM activează trei departamente: Arta teatrală;  Multimedia; Artă Coregrafică și performanță motrică și catedrele: Studii teatrale și Scenografie; Management artistic şi Culturologie

Studenţii şi profesorii de la FATCM sunt antrenaţi într-un proces continuu de creaţie care este şi parte componentă a procesului de instruire, participă la diverse festivaluri naţionale şi internaţionale, fiind apreciaţi pentru profesionalism înalt.

Anual, facultatea organizează Festivalul Internațional al Școlilor de Teatru și Film ClassFest, o acţiune artistică internaţională, unică în Republica Moldova, care promovează tinerii creatori de teatru, valorile artei contemporane și  dialogul intercultural. Directorul artistic al festivalului este Svetlana Târțău, doctor, profesor universitar, Om Emerit, care a activat în funcția de decan FATCM în perioada 2002-2022.

Facultatea Artă Teatrală, Coregrafică şi Multimedia  parcurge un itinerar valoros în vederea internaţionalizării  procesului de studii,  în afara programului didactic studenţii și cadrele didactice participă activ la diverse manifestări culturale organizate în cadrul academiei: Festivalul Internațional al Școlilor de Teatru și Film ClassFest, Gala Spectacoleleor FATCM, conferințe științifice și seminare metodologice, workshopuri și întâlniri cu personalităţi marcante din domeniul artei teatrale, coregrafice și cinematografice.

                                                                    Comisia de asigurare a calității studiilor FATCM - Componenta

1

Maximciuc Dumitrița

asistentă universitară catedra Studii teatrale, Președintele Comisiei

2

Poiată Mihai

lector universitar departamentul Multimedia, Vice-președintele Comisiei

3

Dohotaru Maia

Doctor, lector universitar departamentul Coregrafie și performanță motrică, membră

4

Mardari Oleg

lector universitar departamentul Artă teatrală, membru

5

Brihuneț Maria

asistentă universitară catedra Management artistic și Culturologie, membră

6

Crăciun Claudia

Doctor, profesor universitar  catedra Management artistic și Culturologie, membră

7

Vîzdoagă Marcela

studentă, anul III, specialitatea Dramaturgie și scenaristică membru

8

Durleșteanu Ecaterina

asistentă universitară departamentul Artă teatrală,  secretară

Conducerea facultatii

Mariana Starciuc

Decan

TATIANA CARAUȘ

Prodecan

Irina Fotescu

Specialist documentație

ACTIVITATE DE CREAȚIE

Contacte

Blocul.I, FATCM, str. A.Mateevici 111, Chişinău, 2009, Republica Moldova

  • (+373 22) 23-87-74
  • (+373 22) 92-55-23
Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.