Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Comisia de asigurare a calităţii studiilor. FAM

Componenţa Comisiei de Asigurare a Calității Studiilor a Facultății Artă Muzicală

NR.
NUMELE, PRENUMELE
FUNCȚIA
1.
Gîrbu Ecaterina
dr., conf. univ. — Președintele CACS
2.
Balaban Larisa
dr., conf.univ. — Secretar CACS

Membri

NR.
NUMELE, PRENUMELE
FUNCȚIA
1.
Blându Adela
dr., lect. univ., Om Emerit
2.
Barbanoi Hristina
dr., lect. univ.
3.
Ureche Alexandru
dr., asistent univ
4.
Mihalaș Mihai
dr., asistent univ
5.
Turea Elena
drd., asistent univ
6.
Druță Andrei
drd., lect. univ

Studenți și Masteranzi

NR.
NUMELE, PRENUMELE
FUNCȚIA
1.
Cernacovschi Eugen
student, anul I, IA, Master
2.
Ciubotaru Valeria
student, anul IV, MLC, Licență

Componenţa Echipelor de Asigurare a Calității Studiilor (2020-2021)

Departamentul Muzicologie Compoziție și Jazz
NR.
NUMELE, PRENUMELE
FUNCȚIA
1.
Rojnoveanu Angela, Președinte
Dr., conferențiar universitar
2.
Barbanoi Hristina
Dr., lector universitar
3.
Socican Igor
Lector universitar
4.
Blîndu Adela
Conferențiar universitar interimar, Om Emerit
5.
Chiaburu Cristian
Student anul IV (Jazz)
6.
Cibotaru Valeria
Studentă anul II (MLC)
7.
Miaun Ecaterina
Masterandă anul I (MLC)

 

Departamentul Canto academic și Dirijat
NR.
NUMELE, PRENUMELE
FUNCȚIA
1.
Șimbariov Ana, Președinte
Dr., conferențiar universitar (dirijat)
2.
Stepan Ilona
Conferențiar universitar, Artistă Emerită
3.
Nichitcenco Victoria
Dr., Conferențiar universitar interimar (canto academic)
4.
Zaiț Gabriela
Studentă anul II (dirijat)
5.
Donica Valentino
Student anul II (canto acad.)
6.
Antoniuc Alexandra
Masterandă anul I (dirijat)
7.
Finiti Elizaveta
Masterandă anul I (canto acad.)
Departamentul Instrumente orchestrale
NR.
NUMELE, PRENUMELE
FUNCȚIA
1.
Ureche Alexandru, Președinte
Lector universitar, Maestru în Artă
2.
Taran Vladimir
Lector universitar, Maestru în Artă
3.
Ciocanu Horia-Ionuţ
Masterand anul I
4.
Onciu Ana
Studentă anul IV
5.
Olaru Mihai
Student anul III
6.
Popovici Florin
Student anul III
7.
Dodu Alexandrina
Studentă anul I
Departamentul Pian
NR.
NUMELE, PRENUMELE
FUNCȚIA
1.
Turea Elena, Președinte
Lector universitar
2.
Mahovici Iurie
Profesor universitar, Maestru în Artă
3.
Melnic Tamara
Dr., Conferențiar universitar
4.
Caciula Elena
Masterandă, anul II
5.
Voronetkaia Diana
Studentă anul IV
Catedra Muzică
NR.
NUMELE, PRENUMELE
FUNCȚIA
1.
Balaban Larisa, Președinte
Dr., Conferențiar universitar
2.
Moraru Emilia
Dr., Conferențiar universitar
3.
Leiba Angela
Lector universitar
4.
Jitariuc Elizaveta
Studentă anul I
5.
Melnicov Natalia
Masterandă anul I
Catedra Muzică populară
NR.
NUMELE, PRENUMELE
FUNCȚIA
1.
Crețu Ion, Președinte
Asistent universitar
2.
Larisa Sprâncean
Asistent universitar
3.
Raisa Petcov
Masterandă anuul I
4.
Andrei Mițul
Masterand anul II
5.
Sorin Malinovschii
Student anul III
6.
Ghenadie Coceban
Student anul IV

 

Plan activitate 2018-2019

Plan activitate 2019-2020

Plan activitate 2020-2021

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.