Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Comisia de asigurare a calităţii studiilor. FAM

Componenţa Comisiei de Asigurare a Calității Studiilor a Facultății Artă Muzicală

NR.
NUMELE, PRENUMELE
FUNCȚIA
1.
Gîrbu Ecaterina
Președintele Comisie
Departamentul Muzicologie, compoziţie şi jazz
Doctor, conf. univ. inter.
2.
Balaban Larisa
Secretar Comisie
Catedra Pedagogie muzicală
Doctor, conf. univ.

Membri

NR.
NUMELE, PRENUMELE
FUNCȚIA
1.
Ureche Alexandru
Departamentul Instrumente orchestrale
Lect. univ., Maestru în Artă
2.
Rojnoveanu Angela
Departamentul Muzicologie, compoziţie şi jazz
Dr., conf. univ.
3.
Socican Igor
Departamentul Muzicologie, compoziţie şi jazz
Lector universitar
4.
Şimbariova Anna
Departamentul Canto academic şi dirijat
Dr., conf. univ.
5.
Nichitcenco Victoria
Departamentul Canto academic şi dirijat
Dr., conf. univ. inter.
6.
Taran Vladimir
Departamentul Instrumente orchestrale
lect. univ., Maestru în Artă.
7.
Turea Elena
Departamentul Pian
lect. univ..
8.
Crețu Ion
Catedra Muzică populară
lect. univ.

Studenți și Masteranzi

NR.
NUMELE, PRENUMELE
FUNCȚIA
1.
Jitariuc Elizaveta
Catedra Pedagogie muzicală
Studentă anul I
2.
Cibotaru Valeria
Departamentul Muzicologie, compoziţie şi jazz
Studentă anul II
3.
Zaiț Gabriela
Departamentul Canto academic şi dirijat
Studentă anul II
4.
Olaru Mihail
Departamentul Instrumente orchestrale
Student anul III
5.
Chiaburu Cristian
Departamentul Muzicologie, compoziţie şi jazz
Student anul IV
6.
Coceban Ghenadie
Catedra Muzică populară
Student anul IV
7.
Voronetkaia Diana
Departamentul Pian
Studentă anul IV
8.
Ciocanu Horia-Ionuţ
Departamentul Instrumente orchestrale
Masterand anul I
9.
Finiti Elizaveta
Departamentul Canto academic şi dirijat
Masterandă anul I
10.
Melnicov Natalia
Catedra Pedagogie muzicală
Masterandă anul I
11.
Miaun Ecaterina
Departamentul Muzicologie, compoziţie şi jazz
Masterandă anul I
12.
Petcov Raisa
Catedra Muzică populară
Masterandă anul I
13.
Caciula Elena
Departamentul Pian
Masterandă anul II

Componenţa Echipelor de Asigurare a Calității Studiilor (2020-2021)

Departamentul Muzicologie Compoziție și Jazz
NR.
NUMELE, PRENUMELE
FUNCȚIA
1.
Rojnoveanu Angela, Președinte
Dr., conferențiar universitar
2.
Barbanoi Hristina
Dr., lector universitar
3.
Socican Igor
Lector universitar
4.
Blîndu Adela
Conferențiar universitar interimar, Om Emerit
5.
Chiaburu Cristian
Student anul IV (Jazz)
6.
Cibotaru Valeria
Studentă anul II (MLC)
7.
Miaun Ecaterina
Masterandă anul I (MLC)

 

Departamentul Canto academic și Dirijat
NR.
NUMELE, PRENUMELE
FUNCȚIA
1.
Șimbariov Ana, Președinte
Dr., conferențiar universitar (dirijat)
2.
Stepan Ilona
Conferențiar universitar, Artistă Emerită
3.
Nichitcenco Victoria
Dr., Conferențiar universitar interimar (canto academic)
4.
Zaiț Gabriela
Studentă anul II (dirijat)
5.
Donica Valentino
Student anul II (canto acad.)
6.
Antoniuc Alexandra
Masterandă anul I (dirijat)
7.
Finiti Elizaveta
Masterandă anul I (canto acad.)
Departamentul Instrumente orchestrale
NR.
NUMELE, PRENUMELE
FUNCȚIA
1.
Ureche Alexandru, Președinte
Lector universitar, Maestru în Artă
2.
Taran Vladimir
Lector universitar, Maestru în Artă
3.
Ciocanu Horia-Ionuţ
Masterand anul I
4.
Onciu Ana
Studentă anul IV
5.
Olaru Nicolae
Student anul III
6.
Popoici Florin
Student anul III
7.
Dodu Alexandrina
Studentă anul I
Departamentul Pian
NR.
NUMELE, PRENUMELE
FUNCȚIA
1.
Turea Elena, Președinte
Lector universitar
2.
Mahovici Iurie
Profesor universitar, Maestru în Artă
3.
Melnic Tamara
Dr., Conferențiar universitar
4.
Caciula Elena
Masterandă, anul II
5.
Voronetkaia Diana
Studentă anul IV
Catedra Muzică
NR.
NUMELE, PRENUMELE
FUNCȚIA
1.
Balaban Larisa, Președinte
Dr., Conferențiar universitar
2.
Moraru Emilia
Dr., Conferențiar universitar
3.
Leiba Angela
Lector universitar
4.
Jitariuc Elizaveta
Studentă anul I
5.
Melnicov Natalia
Masterandă anul I
Catedra Muzică populară
NR.
NUMELE, PRENUMELE
FUNCȚIA
1.
Crețu Ion, Președinte
Asistent universitar
2.
Larisa Sprâncean
Asistent universitar
3.
Raisa Petcov
Masterandă anuul I
4.
Andrei Mițul
Masterand anul II
5.
Sorin Malinovschii
Student anul III
6.
Ghenadie Coceban
Student anul IV

 

Plan activitate 2018-2019

Plan activitate 2019-2020

Plan activitate 2020-2021

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.