Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Biblioteca

Viziune

Cea mai importantă și performantă Bibliotecă din domeniul artelor, un factor cheie pentru procesul de studii și cercetare în mediul academic.

Misiune

Biblioteca reprezintă o componentă esențială de interes naţional care dezvoltă, organizează şi asigură accesul la documente, servicii care contribuie la asigurarea procesului de studii şi cercetări ştiinţifice în domeniul învăţământului artistic. Fiind o verigă între trecut şi viitor, Biblioteca păstrează colecţiile cu valoare durabilă şi participă la schimbările inovative ale noilor tehnologii.

Valori

 • Excelență
 • Tradiție
 • Inovare
 • Responsabilitate
 • Respect
 • Libertate de gândire și exprimare
 • Personal care respectă utilizatorii

Biblioteca este o subdiviziune specializată a AMTAP, care susține procesul de formare, educație și cercetare prin organizarea și dezvoltarea colecțiilor de documente în domeniul artelor, altor domenii adiacente, precum și asigurarea accesului la diferite resurse și servicii informaționale.

Biblioteca își desfășoară activitatea potrivit strategiei în domeniul educației, informației, culturii, științei și inovării, în condițiile legislației în vigoare.

Biblioteca are un rol central în oferta națională de informații în domeniul artelor. De asemenea, în calitate de Centru metodologic oferă asistenţă de specialitate bibliotecilor din reţeaua de învăţământ artistic.

Principiile de funcţionare a Bibliotecii sunt: accesibilitate, egalitate la acces la informații, neangajare politică, autonomie profesională, gestionarea raţională a resurselor şi serviciilor informaţionale, transparența, libertatea de expresie.

În prezent Biblioteca deţine cea mai bogată colecţie de documente de muzică tipărită din Republica Moldova.

Biblioteca, parte a instituţiei de cultură de o valoare deosebită, de categorie superioară, este amplasată în centrul Chişinăului, în trei blocuri de studii, clădiri cu valoare istorică şi arhitecturală deosebită.

Echipa Bibliotecii asigură accesul de calitate la colecţiile sale în scop de cercetare, studiu și informare.

Colecţiile bibliotecii cuprind domeniile artelor muzicale, artelor dramatice, artelor plastice, ştiinţelor socio-umanistice, precum şi alte domenii ale cunoaşterii, inclusiv în diferite limbi moderne.

Utilizatorii au acces la reviste şi ziare din Republica Moldova, România, Rusia, Franţa.

Dezvoltarea culturii informaţiei este una din competenţele profesionale ale formatorilor bibliotecii, care constituie un suport efectiv în folosirea resurselor informaţionale disponibile.

În vederea realizării unor obiective comune, Biblioteca dezvoltă parteneriate externe cu Biblioteca Centrală a Universităţii de Arte „George Enescu” din Iaşi, Biblioteca Centrală „Eugen Todoran”din Timişoara, Biblioteca Universităţii de Arte din Tărgu-Mureş, Biblioteca Academiei de Muzică „ Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, Biblioteca Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” din București, Biblioteca Universității „Transilvania” din Brașov România, alte instituții.

Scurt istoric

Biblioteca Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, păstrătoarea patrimoniului intelectual în domeniul artistic, a fost înfiinţată în 1940 odată cu fondarea Conservatorului de Stat din Chişinău. Originea Bibliotecii rezidă dintr-o moştenire a fondului de carte rămas de la conservatoarele precedente (conservatoarele private „Unirea”, „Naţional” şi Conservatorul Municipal) precum şi a magazinului de note al lui Sicora, care conţinea lucrări ale compozitorilor clasici.

Prima directoare a Bibliotecii, care s-a îngrijit, sprijinită de unele personalități remarcabile din Moldova, să formeze fondurile Bibliotecii de la zero a fost pianista T. Iurcovscaia.

În 1947 colecția Bibliotecii conținea 5000 ex. de cărți, circa 13000 ex. – partituri. Biblioteca avea pe atunci circa 250 de abonați, dintre care 58 pedagogi și 165 studenți. Printre cititorii activi ai bibliotecii erau oameni marcanți ai culturii din Moldova.

Transformările care le-a suportat instituția noastră pe parcursul anilor au vizat, în mare parte, și Biblioteca. Crește colecția Bibliotecii, care în prezent constituie circa 190 000 u. m; au fost organizate servicii dotate cu spații aparte; utilizatorii dispun de săli de lectură în toate cele 3 blocuri de studii ale AMTAP.

Informațiile despre Bibliotecă sunt cumulate în cadrul unui studiu Istoria Bibliotecii Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice.

Biblioteca în date

Colecțiile Bibliotecii cuprind 186969 u.m. (cărți, documente de muzică tipărită, manuscrise, documente audiovizuale, documente electronice, seriale, altele)

INDICATORI PRINCIPALI
ANUL 2019

 • Achiziţii – 1892
 • Utilizatori – 2274
 • Vizite – 53405
 • Vizite virtuale – 5000
 • Împrumut – 77105

Servicii prestate

 • Împrumut în sălile de lectură, împrumut la domiciliu, împrumut interbibliotecar, rezervarea documentelor
 • Consultarea cataloagelor
 • Informare bibliografică și documentară
 • Elaborarea bibliografiilor
 • Redacția referințelor bibliografice
 • Acces catalog electronic
 • Acces bibliotecă electronică
 • Acces baze de date
 • Acces Internet
 • Acces compartiment Biblioteca în site-ul AMTAP
 • Atribuire CZU la articolele profesorilor
 • Acces materiale promoționale
 • Activități științifice
 • Activități culturale
 • Asistență de specialitate

Contacte

Web: www.amtap.md
E-mail: biblioteca@amtap.md; bibliotecaamtap@gmail.com
Fax: (373) 22 23 82 14

Director: Avasiloaie Rodica, tel. (373) 22 24 23 38, e-mail: rodica.avasiloaie@amtap.md;  rodica.avasiloaie@gmail.com
Director adjunct: Țâra Elena, tel.: (373) 22 23 84 39

Adresa: str. Alexei Mateevici, nr.111, Chişinău – bloc I; Tel.: (373) 22 23 81 44;
str. Alexei Mateevici, nr. 87, Chişinău – bloc II; Tel.: (373) 22 24 23 38;
str. 31 August 1989, nr. 137, Chişinău – bloc III; Tel.: (373) 22 23 38 00

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.