Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Se anunță susținerea tezei de doctor a dlui Hăruță Petru

AVIZ

privind susținerea publică a tezei de doctor în arte

 

6 august 2021, începând cu ora 11.00

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

blocul de studii nr. 2 (str. Alexei Mateevici, 87, aud. 52)

 

Susținere publică a tezei de doctorat

cu tema: TROMPETA DE JAZZ ȘI ROLUL EI ÎN BIG BAND

a studentului-doctorand PETRU HĂRUȚĂ

 

Program de doctorat 653.01 – Muzicologie (doctorat profesional)

Conducător de doctorat Tatiana Berezovicova, dr. în studiul artelor, prof. univ.

 

Membrii Comisiei de îndrumare:

1. Victoria Melnic, dr. în studiul artelor, prof. univ.

2. Victoria Tcacenco, dr. în studiul artelor, prof. univ.

3. Ilona Stepan, conf. univ., Artist al Poporului

 

Comisia de susținere publică a tezei doctorat:

1. Președinte: Svetlana Badrajan, dr. în studiul artelor, prof. univ., Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

2. Secretar: Ecaterina Gîrbu, dr. în studiul artelor, conf. univ., Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Membri:

3. Tatiana Berezovicova, dr. în studiul artelor, prof. univ., Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (conducător științific)

4. Victor Ghilaș, dr. hab. în studiul artelor, conf. cercet., Director Institutul Patrimoniului Cultural (referent oficial)

5. Victoria Tcacenco, dr. în studiul artelor, prof. univ., Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (referent oficial)

6. Sergiu Cârstea, dr. în muzică, Prim trompetist al Operei Naționale din Timișoara, conf. univ., Universitatea de Vest din Timișoara (referent oficial)

 

Teza de doctor

Rezumatul tezei în limba română

Rezumatul tezei în limba engleză

 

Link-uri la recitalurile susținute în cadrul tezei de doctorat:

  • Recital (Sala Mare a AMTAP, 27 ianuarie 2017) — https://youtu.be/qLjMq56vF4w
  • Concertul Jazz-Orchestrei AMTAP în cadrul Festivalului Mărțișor (Sala Mare a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, 3 martie 2017), împreună cu Jazz Band USAFE Ambassadors (S.U.A.)

Partea I — https://youtu.be/IoaUANsZgvI

Partea II — https://youtu.be/lw4gdTQwFqc

  • Concertul Jazz-Orchestrei AMTAP în cadrul Festivalului Mărțișor (Sala Mare a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, 4 martie 2018) — https://youtu.be/YgN8NitYrhI

Data: 06.08.2021, ora 11.00

Locul desfășurării: Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, blocul II, str. A. Mateevici, 87, aud. 52

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.